Sztuczna inteligencja i Cyfrowi Asystenci
Artificial Intelligence and Digital Assistants
 
Kod kursu:
 INEU00510S
 Autor przedmiotu: dr inż. Marek Woda
 Zespół dydaktyczny: 

 dr inż. Marek Woda

 

 

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
00012

 

 

Zawartość tematyczna przedmiotu:

  • zasady działania cyfrowych asystentów i sposoby ich wykorzystania
  • podstawowe terminy związane ze sztuczną inteligencją (machine learning, inteligencja konstruktywna, systemy ekspertowe, sieci neuronowe) 
  • modele i terminy związane z informatyką kognitywną

 Ocena końcowa = 0,5 * Projekt +  0,5 * Seminarium