Sieciowe systemy multimedialne
 
Kod kursu:
 INE
 Autor przedmiotu: dr inż. Tomasz Walkowiak
 Zespół dydaktyczny:  

 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
10020

 

 

 

Opis kursu:

 

Kurs "Sieciowe systemy multimedialne" zapoznaje studentów z podstawowymi aspektami multimediów ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy przesyłania informacji multimedialnej w sieci Internet. Omawiane jest tworzenie i kodowania cyfrowych sygnałów akustycznych. Omawiane są metody przesyłania sygnałów wideo ze zwróceniem uwagi na problem synchronizacji mediów. Ponadto omawiany jest programowy aspekt multimediów (Java, JavaScript, XML) oraz metody tworzenia sieciowych prezentacji multimedialnych (Flash).

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

  • Internetowe prezentacje multimedialne
  • E-edukacja
  • AJAX, JQuery
  • Adobe: Flash, Flex, AIR
  • Silverlight, Flex
  • HTML5 , WebGL
  • Media strumieniowe, kompresja dźwięku
  • Programowanie TV

 

Opis projektu:

 

W ramach projektu zadaniem studenta będzie przygotowanie Internetowej prezentacji multimedialnej na zadany temat z wykorzystaniem różnych technik prezentacyjnych. Student powinien użyć takich technik prezentacji jak Flash, Schockwave, Java, media strumieniowe (RealServer, Mimio), dźwięk (MIDI, MP3).

 

 

Literatura podstawowa:

  • W. Skarbka "Multimedia: Algorytmy i standardy kompresji"
  • W. Rosch " Biblia o multimediach"