..

Tematyka projektu

Zasady zaliczeń:

 • grupy 2 osobowe
 • tematyka  
  • przygotowywanie lekcji multimedialnej na zadany temat
  • prezentacja walorów turystycznych wybranego obszaru/miejscowości

Terminy:

 • 27.02: zasady zaliczeń, podział na grupy
 • 6.03: wybór tematu (dokument z imieniem i nazwiskiem, z propozycją tematu)
 • 13.03:  scenariusz/plan  (dokument)
 • 17.04: pokaz pojedynczego fragmentu lekcji (co najmniej jednej sceny)
 • 29.05: pokaz działąjącej lekcji do weryfikacji 
 • 12.06: oddanie projektu

Zasady zaliczeń:

 • Oceniane będzie
  • terminowość 
  • estetyka (ocena prowadzącego)
  • zawartość pedagogiczna
  • zawartość merytoryccna