..

Multimedia - rzeczywistość rozszerzona i wirtualna
  
Kod kursu:
 INEU00503
 Autor przedmiotu: dr inż. Marek Woda
 Zspół dydaktyczny:  

 

 

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
00031

 

 

Opis kursu:

 

Kurs ma na celu poznanie zasad tworzenia systemów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz naukę wzbogacania aplikacji o elementy rzeczywistości rozszerzonej

W ramach kursu poruszonę zostaną następujące zagadnienia

  • podstawowe pojęcia, historia i pierwsze zastosowania AR i VR, 
  • technologie i oprogramowanie wspierające tworzenie multimediów i wirtualnej rzeczywistości, 
  • interfejs człowiek maszyna, zagrożenia - modyfikacje rzeczywistości, 
  • wpływ na psychikę człowieka oraz sprzęt wspomagający wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość,
  • środowiska programistyczne (ARCore, ARKit, Vuforia).
WAŻNE: Zasady postępowania i oceny Dokument
 

Literatura i materiały:

Data modyfkacji: 02.10.2019