Inżynieria internetowa

 

Opiekun specjalności: prof. dr hab. inż. Janusz Biernat

Doradca toków studiów: dr inż. Tomasz Walkowiak 

 

  Ultoka specjalności

 

Profil absolwenta

Absolwent specjalności Inżynieria Internetowa uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie umiejętności:

  • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych lepiej zabezpieczonych niż ten (technologia J2EE),
  • zarządzania, rekonfigurowania, zapewnienia bezpieczeństwa
    i oprogramowania usług internetowych (WebServices),
  • tworzenia aplikacji współbieżnych oraz rozproszonych,
  • tworzenia klastrów obliczeniowych, klastrów o wysokiej dostępności usług,
  • zarządzania XML bazami danych i hurtowniami danych,
  • administrowania i oprogramowania sytemu UNIX/LINUX,
  • tworzenia zaawansowanych systemów wbudowanych (mikrokontroler sterujący urządzeniami audio/wideo, sprzętem AGD, sprzętem sieciowym, systemy czasu rzeczywistego) i mobilnych (GSM, GPS, telefony 3G, PDA, systemy M2M).

 Zatrudnienie

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako specjalista w tworzeniu i eksploatacji systemów internetowych, w tym: systemów oprogramowania, gospodarczych aplikacji internetowych (e-business, e-commerce, e-banking), systemów zarządzania w administracji i służbach wojskowych. Może również być zatrudnionym jako administrator systemu UNIX, projektant i programista aplikacji internetowych, mobilnych  oraz wbudowanych.

 

 

Współpraca z przemysłem i z zagranicą, wyjazdy studenckie

Współpraca międzynarodowa w zakresie dydaktyki jest realizowana dzięki kontaktom osobistym nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze specjalności „Inżynieria Internetowa" z wieloma uczelniami i firmami na całym świecie. Kilkanaście osób rocznie uczestniczy w dłuższych, trwających do 1 roku, studiach organizowanych w Europie i USA.

Prowadzona jest szeroka współpraca z przemysłem, w której biorą udział również studenci, przykładowo: KGHM S.A., LukasBank, Credit Suisse, Grupa Fagor, Nokia Siemens Newtorks, Volvo IT,  Thales, EADS czy OTE.