..

Projekt

 

Opis zadań projektowych i przebieg projektu: pdf1.gif

 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------
Poniższe zasady dotyczą grup prowadzaonych przez dr inż. Marka Wodę

 

Grupy projektowe - 4-6 osób (1 kierownik projektu). 

Temat projektu wybierany indywidualnie.

Każdy student w grupie MUSI założyć konto na:

 

 1. GitHub
 2. Trello *

 

Każda grupa MUSI założyć "przestrzeń projektową" na portalu Trello i repozytorium na GitHubie. Wszyscy zobowiązani są do przejawiania aktywności na obu portalach - będzie to podstawą do oceny.

 


*) Proszę nazwać waszą przestrzeń projektową na Trello w poniższej konwencji:

AIIR_DZ0000_nazwa_projektu

gdzie:

 

- DZ - dzień w skrócie np. CZ

 

0000 jest godziną rozpoczęcia zajęć np. 1315

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania projektowe są OBOWIĄZKOWE.   

 

 1. Zajęcia wprowadzające 
 2. Kick OFF projektu (pierwsza prezentacja)
 3. Prezentacja wczesnego (działającego) prototypu projektu 
 4. Zamknięcie projektu (ostateczne demo produktu projektu i przekazanie dokumentacji projektowej) 

Składowe oceny końcowej:

 1. Jakość techniczna i kompletność projektu
 2. Dokumentacja (wartość merytoryczna oraz skład dokumentu)
 3. Czynny udział w projekcie i spotkaniach projektowych  (udział w dyskusjach, jakość merytoryczna slajdów) 

 

Niedotrzymanie terminów projektu będzie automatycznie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Ważne informacje dotyczące pierwszej prezentacji (powinna zostać zamieszczona na TRELLO):

 

 • obowiązkowe dla każdej grupy  

 • do 15 minut na grupę
 • wystąpienie indywidulane albo grupowe

 

Ta prezentacja jest uważana jest jako Project Kick Off (oficjalny start projektu) - to co bedzie w niej przedstawione jest ostateczne (!), grupa będzie rozliczana z tego na koniec semestru.

 

  

Jesteś zobowiązany do korzystania szablon prezentacji PWr, alternatywnie można użyć szablonów  Prezi  (proszę używać kolorów i logo PWr w prezentacji)

 

  

Kluczowe elementy prezentacji:

 

  

1. Temat projektu

 

 • Uzasadnienie biznesowe (skąd pomysł / dlaczego / czy jest innowacyjny i w jakim zakresie)

2. Zakres projektu

 • Cele projektu 
 • Funkcjonalności podstawowe (muszą być zaimplementowane) ok. 10 / rozszerzone (dobrze by było żeby były zaimplementowane) ok. 5

3. Aktualny stan rynku / wiedzy (jakie są podobne dostępne rozwiązania, co zostało w tej dziedzinie zrobione)

   

4. Narzędzia i technologie zastosowane w projekcie (schemat blokowy elementów systemu)

 

  

------------------ Dokumentacja (wersja eletroniczna) - WYMAGANA ZAWARTOŚĆ ------------------

 

 1. Temat projektu
  • uzasadnienie biznesowe [skąd pomysł / dlaczego / czy jest innowacyjny i w jakim zakresie]
 2. Zakres projektu 
  • cele 
  • funkcjonalności podstawowe / rozszerzone
 3. Narzędzia i technologie zastosowane w projekcie [schemat blokowy systemu]
 4. Aktualny stan rynku / wiedzy [jakie są podobne dostępne rozwiązania, co zostało w tej dziedzinie zrobione]
 5. Projekt techniczny [opis implementacji
 6. Dokumentacja powykonawcza (instalacyjna) - [kroki potrzebne by uruchomić / zainstalować projekt + wymagania sprzętowe i programowe]
 7. Istotne elementy kodu z komentarzem
 8. Przykładowe wyniki badań efektywności programu równeległego [np. skalowanie, konsumpcja zasobów]
 9. Wnioski