Grafika inżynierska

 

 

 grafika_inz_logo.gif

 

 

 

 Kod kursu:

    ETW003
 

 Autor:

    Doc. dr  inż. Jacek Jarnicki
 

 Zespół dydaktyczny:

     Doc. dr  inż. Jacek Jarnicki

     Dr inż. Tomasz Kapłon   



 

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium

1

1

0

0

0

 

 

 

Opis kursu:

 

Zadaniem kursu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć i technik grafiki inżynierskiej  w zakresie przydatnym dla studentów kierunków Informatyka oraz Automatyka i Robotyka. Omówione zostaną metody przedstawiania obiektów geometrycznych przy pomocy rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, zasady wymiarowania i oznaczania właściwości powierzchni a także wybrane zagadnienia wykonywania dokumentacji rysunkowej elementów i układów elektronicznych.

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Wprowadzenie, krótka historia grafiki inżynierskiej, znormalizowane elementy dokumentacji rysunkowej

 • Rzutowanie aksonometryczne, rzut prostokątny i perspektywiczny

 • Rysowanie obiektów geometrycznych przy pomocy rzutów, widoków i przekrojów

 • Zasady wymiarowania, tolerowanie wymiarów, oznaczanie właściwości powierzchni

 • Dokumentacja rysunkowa w elektronice i informatyce, zastosowanie techniki komputerowych w procesie tworzenia i zarządzania dokumentacją rysunkową

 • Metody wizualizacji danych liczbowych i inżynierska grafika prezentacyjna

 

Program ćwiczeń:

 

 

Celem ćwiczeń jest opanowanie podstawowych konwencji i technik tworzenia technicznej dokumentacji rysunkowej. Tematyka poszczególnych ćwiczeń jest następująca:

 • Rysowanie obiektów dwuwymiarowych z wykorzystaniem podstawowych konstrukcji geometrycznych

 • Rysowanie obiektów trójwymiarowych w rzucie ukośnym i perspektywicznym

 • Rysowanie obiektów przy pomocy rzutów i przekrojów

 • Wymiarowanie rysunków obiektów geometrycznych

 • Schematy układów elektronicznych i elementy dokumentacji rysunkowej w informatyce

 

 

Literatura :

 • T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy, WNT Warszawa 2006