Niezawodność i Diagnostyka Układów Cyfrowych 1 i 2
 
Kod kursu:
 

 INEK00005W, INEK00007P

 Autor przedmiotu: dr hab. inż. Henryk Maciejewski
 Zespół dydaktyczny: 

 dr inż. Jacek Jarnicki

 dr inż. Jarosław Sugier

 dr inż. Marek Woda

 mgr inż. Piotr Semberecki

 mgr inż. Kamil Szyc

 mgr inż. Tomasz Szandała

 

 

 

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
1000

 

 

 

Opis kursu:

 

Wprowadzenie do teorii niezawodności układów i systemów oraz diagnostyki systemów komputerowych obejmujące podstawowe pojęcia, modele matematyczne niezawodności systemów, metody wyznaczania miar niezawodności oraz elementy diagnostyki układów cyfrowych (przede wszystkim kombinacyjnych i sekwencyjnych).

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia z niezawodności i diagnostyki systemów cyfrowych
 • Elementy i systemy - definicje miar niezawodności
 • Modele niezawodnościowe systemów - schematy blokowe, funkcja strukturalna, graf ST
 • Niezawodnościowa klasyfikacja systemów. Rezerwa sprzętowa, funkcjonalna, czasowa, informacyjna
 • Model Markowa niezawodności systemów
 • Problem konserwatora
 • Zapasy
 • Systemy złożone. Model niezawodnościowo-funkcjonalny
 • Badania niezawodności
 • Diagnostyka - podstawowe pojęcia.
 • Diagnostyka układów kombinacyjnych
 • Diagnostyka układów sekwencyjnych
 • Urządzenia diagnostyki. Analizatory sygnatur
 • FTC - podstawowe pojęcia

 

Opis projektu odbywającego się w semestrze letnim:

 

Zadania projektowe realizowane w grupach dwuosobowych:

 • Zaprojektowanie w oparciu o przesłanki niezawodnościowe struktury firmy zajmującej się obsługą komputerów i sieci komputerowych na terenie kraju.
 • Napisanie w języku C/Matlab oprogramowania umożliwiającego badania symulacyjne i analizę niezawodności elementów i systemów nienaprawialnych.
 • Analiza n elementowych systemów naprawialnych ze względu na parametry niezawodności elementów i obsługi systemu przy kryterium kosztów.
 • Opracowanie oprogramowania do badań symulacyjnych i analizy niezawodności elementów i systemów nienaprawialnych.
 • Analiza danych z badań niezawodnościowych z wykorzystaniem oprogramowania SAS.

 

Literatura podstawowa:

 • A. Birolini, Reliability engineering: theory and practice.  Springer 2007
 • B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKŁ 2003 (tu testowanie układów cyfrowych)
 • Friedman A. D., Menon P. R.; Wykrywanie uszkodzeń w układach cyfrowych. WNT 1974
 • Ireson W. G., Coombs C. F. Jr., Moss R. Y.; Handbook of Reliability Engineering and Management. McGraw-Hill 1995
 • Inżynieria niezawodności. Poradnik pod red. J. Migdalskiego. ATR Bydgoszcz, ZETOM Warszawa 1992
 • Niezawodność i eksploatacja systemów. Skrypt PWr. pod red. W. Zamojskiego, 1981

 

Literatura uzupełniająca:

 • D.J. Smith, Reliability, Maintainability and Risk - Practical Methods for Engineers (8th Edition). Elsevier 2011
 • Dhillon B. S.; Reliability in Computer System Design. Ablex Publishing Corporation, Norwood, N. J. 1987
 • Holland R.; Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych. WNT
 • Kopociński B.; Zarys teorii odnowy i niezawodności. PWN 1973