Materiały pomocnicze do projektu

 

 

 

Zajęcia wprowadzające do projektu, semestr letni 2020,

Jacek Jarnicki


pdf1.gif 

Projekt 2020 - etap I, Jacek Jarnicki

 

 

pdf1.gif

 

 

Projekt 2020 - etap II, Jacek Jarnicki

 

 

 pdf1.gif

 

 

 

BCH-parametry

 

 

 

 pdf1.gif

 

 

Projekt 2020 - etap III, Jacek Jarnicki

 

 

 

 pdf1.gif

 

 

 

Zajęcia wprowadzające do projektu, semestr letni 2017

Analiza dostępności systemu (Service Level Agreement)

 

Jacek Jarnicki, Henryk Maciejewski

 

 pdf1.gif


 

Wykład o estymacji rozkładów zmiennych losowych -  Jacek Jarnicki

 

pdf1.gif


 

  

Wykład o analizie danych pełnych i obciętych - Henryk Maciejewski


 

 pdf1.gif

 

Wykład o weryfikacji hipotez i testowaniu zgodności rozkładów  zmiennych losowych  -  Henryk Maciejewski

  

pdf1.gif

 

Wykład o podstawach programowania w systemie SAS  -  Henryk Maciejewski


 pdf1.gif Przykładowe programy w SAS  -  Jacek Jarnicki

Przykład pierwszy, dotyczy analizy danych (liczb) umieszczonych w kolejnych liniach pliku tekstowego.  Należy zbadać  "normalność" rozkładu z którego pochodzą dane, narysować dystrybuantę empiryczną, histogram i trzy wykresy probabilistyczne dla rozkładów wykładniczego normalnego i Weibulla.

Przykład drugi, ilustruje analizę danych dla symulowanej populacji ludzkiej (symulator oparto na danych rzeczywistych pochodzących z GUS). W przykładzie pokazano jak wczytywać dane z pliku tekstowego, jak tworzyć nowe zmienne i jak dokonywać selekcji danych. Zilustrowano także sposób budowy histogramów danych i próbę ich dopasowania do typowych rozkładów zmiennych losowych ciągłych.

Uwaga: W programach czytających dane z plików tekstowych należy uzupełnić ścieżkę do pliku z danymi

 zip1.gif


Przykładowy program ilustrujący zagadnienie estymacji rozkładu zmiennej losowej - Marcin Roszkowski, Piotr Twaróg, Marcin Żak (IV rok INT)

 

Dołączony folder zawiera plik tekstowy, w którym zapisano przykładowe dane, program działający w środowisku SAS oraz opis prezentujący rozwiązywany problem i wyjaśniający poszczególne fragmenty programu.

 

 

Uwaga: W części programu służącej do odczytania danych z pliku tekstowego należy uzupełnić ścieżkę do pliku z danymi
 
 

 zip1.gif
 

 

Materiały do symulatora systemu ubezpieczeniowego.

Zestaw zawiera:

 

1. Funkcję do losowania czasu życia mężczyzny lub kobiety -  losuj_czas_zycia.m

 

2. Funkcję do losowania płci - plec.m

 

3. Symulator populacji - populacja.m

 

4. Plik z danymi dla generatora czasu życia - czas_zycia.mat

 

 


  

 zip1.gif

Dostęp do SAS Software Depot (wersja instalacyjna):

  1. podłączamy komputer do sieci 156.17.x.x (np. w lab. 229)
  2. podłączamy dysk sieciowy: \\156.17.42.6\SAS Software Depot 9.4
  3. wykonujemy instalację za pomocą setup.exe 

 

Inna możliwość to skorzystanie z maszyny wirtualnej (pod VMware), na której zainstalowany jest SAS w wer. 9.4. Dostęp do tej maszyny:

  1. podłączamy komputer do sieci 156.17.x.x (np. w lab. 229)
  2. podłączamy dysk sieciowy: \\156.17.42.6\DM-SAS9.4
  3. kopiujemy obraz maszyny wirtualnej

Do systemu operacyjnego na tej maszynie logujemy się jako użytkownik lab z hasłem kz&c2ic . 

 

 

Depot oraz maszyna wirtualna dostępne są również przez ftp -- zapytaj prowadzącego zajęcia o hasło.

 

Dostęp do licencji - plików setinit (dla wersji 9.4) - również przez ftp -- hasło poda prowadzący.

 

 

Wykład wprowadzający do II części projektu
(wykorzystanie systemu SAS do estymacji rozkładów):

... godz. ... (...)

sala ... / ...