..

Materiały do wykładu

 

 

Wykład 1 Wprowadzenie pdf1.gif
Wykład 2 Podstawy rachunku pr.pdf1.gif
Wykład 3Element nienaprawialny pdf1.gif
Wykład 4Eksperyment niezawodnościowy pdf1.gif
Wykład 5Systemy nienaprawialnepdf1.gif
Wykład 6Systemy naprawialnepdf1.gif
Wykład 7,8Zarządzanie usługami ITpdf1.gif 
Wykład 9,10Transmisja cyfrowapdf1.gif
Wykład 11,12Kody nadmiarowepdf1.gif
Wykład 13Testowanie UCpdf1.gif

 

 

 

 

Wyniki kolokwium 27.01.2020