Urządzenia Peryferyjne
u_cyfrowe.gif 

Kod kursu:

Autor przedmiotu :

Zespół dydaktyczny:


INEK00015W, INEK00015L


dr inż. Jan Nikodem

dr inż. Tomasz Walkowiak 
dr inż. Jacek MazurkiewiczWymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
10200

 

 

 

Opis kursu:

 

Kurs realizowany jest w ramach wykładu oraz laboratorium. Zaliczenie obejmuje tematykę wykładu i laboratorium: typy interfejsów, rodzaje linii transmisyjnych, metody realizacji transmisji, standardy CENTRONICS, RS-232, protokoły transmisji zbiorów, handshaking 2- i 3-przewodowy, drukarki mozaikowe, laserowe i atramentowe, język sekwencji ESP, PCL PostScript, modemy linie sterujące, połączenia NMC, komendy Hayes'a, protokoły MNP, protokoły X-Modem,Y-Modem, WX-Modem, magistrala IEC-625, kody paskowe, karty magnetyczne i SmartKarty, programowanie, kryptografia i wykorzystanie, pomiarowe interfejsy przemysłowe przetworników przemieszczenia (resolvery, liniały), standardy typu RS 422/485, urządzenia przetwarzania informacji graficznej (plotery, kartometry, digitiezery, skanery), dyski optyczne metody i technologie zapisu.

 

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 

 • Urządzenia zewnętrzne w systemach komputerowych. Struktury połączeń. Typy interfejsów
 • Rodzaje linii transmisyjnych. Tłumienie, zniekształcanie. Prawo Nyquista. Prawo Shanona-Hartley'a
 • Handshaking, zasady realizacji 2-, 3- przewodowej. CENTRONICS opis standardu, przebiegi czasowe
 • Standard RS-232. Struktura interfejsu. Duplex, duosimplex, transmisja synchr. i asynchroniczna
 • Protokoły transmisji dla połączeń NMC. XON/XOFF, BUSY, ACK. Układ INTEL 8250
 • Programowanie układu transmisji szeregowej INTEL 8250. Uslugi BIOS'a, DOS'a, BIOS Data Area
 • Drukarki - historia rozwoju. Konstrukcje drukarek. Język sekwencji ESC. Język PostScriptowy
 • Sekwencje ESC w zakresie definiowania znaku użytkownika oraz pracy w trybach graficznych
 • Język PCL firmy Hewlett-Packard, programowanie drukarek atramentowych
 • Modemy, linie sterujące. Typy modulacji. Transmisje: SIMPLEX, DUPLEX
 • Język komend HAYES'a. Tryby pracy modemu. Programowanie modemów
 • Protokoły transmisji zbiorów X-Modem, Y-Modem, Y-Modem-g, WX-Modem
 • Protokoły zorientowane znakowo (COP), zorientowane bitowo (BOP). Protokoły modemowe MNP
 • Czytniki znaków optycznych, działanie, budowa, karty formularzy. Czytniki kodów paskowych
 • Kody paskowe EAN, TF, ITF, 3/9,UPC
 • Karty Wieganda, magnetyczne i optyczne, metody zapisu informacji. Karty inteligentne; C2, transpondery
 • Karty. visible, SmartKeys. Metody zapisu informacji. Urządzenia ATM, EPOS, EFT-EPOS
 • Budowa kart mikroprocesorowych. Standard ISO 7816. Styki,sekwencja ATR.Protokoły transmisji ISO 7816/3, ISO 7816/4
 • Kryptografia w systemach transmisji. System DES, RSA. Podpis elektroniczny, funkcja skrótu
 • Interfejs laboratoryjny IEC-625. Budowa,zasady transmisji bajtu. Komunikaty, rozkazy, części urządzeniowe i interfejsowe. Funkcje interfejsowe
 • Standardy grupy RS (232,422,423,485) różnice i zastosowania. Struktura interfejsów urządzeń przemysłowych. Realizacja wejść i wyjść cyfrowych
 • Interfejsy cyfrowe dla przetworników przemieszczenia. Resolvery, liniały. Kod Gray'a. Digitiezery, kartometry, skanery. Zasady budowy, działanie i przeznaczenie
 • Budowa, zasady zapisu i odczytu dysków optycznych. Metody zapisu i kodowania informacji na dyskach magnetooptycznych

 

 

 

Opis laboratorium:

 

W czasie przewidzianym na ćwiczenia (6x4h) należy zrealizować, dokumentując sprawozdaniem, 6 spośród poniższych ćwiczeń.

 • Zasady obsługi drukarek mozaikowych (atramentowych). Drukowanie w trybie znakowym. Języki programowania drukarek
 • Definiowanie własnych znaków graficznych. Drukowanie w trybach graficznych
 • Modemy. Zasady obsługi, komendy języka Hayes'a. Nawiązywanie połaczeń w linii komutowanej i dzierżawionej
 • Modemy. Współpraca komputera z modemem. Pisanie oprogramowania dla modemów. Protokoły transmisji zbiorów
 • Obsługa skanera ręcznego. Pisanie oprogramowania dla skanera z wykorzystaniem przepytywania, przerwań, transmisji DMA
 • Obsługa i programowanie digitiezera NUMONICS 2210. Język komend digitiezera. Realizacja transmisji dupleksowej
 • Klawiaturowy czytnik kart magnetycznych. Oprogramowywanie procesu personalizacji kart magnetycznych
 • Modemy transmisji radiowej. Zasady obsługi. Protokół AX.25 dla TNC-2. Struktura pakietu, typy ramek i ich budowa
 • Drukarki Monitory ekranowe. Standardy EGA, VGA, SVGA. Tryby znakowe, graficzne o zróżnicowanej rozdzielczości. Oprogramowywanieparagonowe. Budowa, zasady działania. Oprogramowywanie dla potrzeb systemów ATM, EPOS
 • link do materiałów

 

 

 

Literatura podstawowa:

 • Flores I.: Urządzenia zewnętrzne komputerów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979
 • Kolan Z.: Urządzenia techniki komputerowej, SCREEN, Wrocław1994
 • Kolan Z.: Urządzenia peryferyjne mikrokomputerów, CWK, Wrocław 1992
 • Rembold U., Armbruster K., Ulzmann W.: Interface technology for computer controlled manufacturing processes, Marcel Dekker Inc.,New York 1983
 • Texax Instruments Inc.: Interface circuits, data transmission and control circuits, peripherial drivers data book, TI 1990
 • Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-Wesley 1992
 • Smith N.: Drukarki laserowe HP Laser Jet, MIKOM 1995, Warszawa

 

Literatura uzupełniająca:

 • NX-15 User's manual, Star Micronics Co. Ltd., Japan 1988
 • IBM PC AT technical reference manual, IBM
 • LC-24-200 User's manual, Star Micronics Co. Ltd., UK 1990
 • Prendergast R., Brekke D.: Modemy, krótki kurs, ZNI MIKOM, Warszawa 1996
 • TopLink modem TL2400ST/PT operation manual
 • Smith N.: Drukarki laserowe HP Laser Jet, MOKOM, Warszawa 1995
 • Zabrodzki J.(red.): Grafika komputerowa. Metody I narzędzia; WNT, Warszawa 1994
 • Daniłowicz Cz.(red.): Sieciowe systemy multimedialne I systemy informatyczne, P.Wr. 1996
 • Kościelnik D.: ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ, Warszawa 1996
 • 2210 Series user's manual, NUMONICS, Pa. Rev A-9/9/20/85
 • Koblitz N.: Wykład z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa 1995
 • Kopacz T.: Karty graficzne VGA i SVGA, MIKOM, Warszawa 1995
 • Gniadek K.: Optyczne przetwarzanie informacji, PWN, Warszawa 1992