Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych
 
Kod kursu:
 INE005320W, INE005321P
 Autor przedmiotu: dr inż. Jacek Mazurkiewicz
 
 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
2000

 

 

 

Opis kursu:

 

Tematykę kursu można podzielić na dwie części. Pierwsza obejmuje zagadnienia bezprzewodowej techniki transmisji - tak w zakresie mediów transmisyjnych, jaki i protokołów oraz standardów przesyłania danych cyfrowych. Część druga związana jest z problemami dotyczącymi współpracy różnych typów sieci oraz instalatorstwa sieciowego: procedur instalacyjnych, urządzeń sieciowych, analizatorów, testerów sieci oraz porusza aspekty ekonomiczne i niezawodnościowe projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Praktyczne uzupełnienie kursu stanowią zajęcia projektowe.

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Charakterystyka bezprzewodowych mediów transmisyjnych: fale radiowe i mikrofale, światło laserowe i podczerwień
 • Struktura i własności radiowego oraz optycznego systemu transmisyjnego
 • Protokoły dostępu do łącza w sieciach bezprzewodowych, ocena efektywności protokołów
 • Transmisja danych w systemach cyfrowej telefonii bezprzewodowej: GSM, UMTS, DECT
 • Transmisja danych w satelitarnych systemach cyfrowej radiokomunikacji: IRIDIUM, GLOBALSTAR, ICO, Teledesic, Skybridge
 • Transmisja danych cyfrowych w systemach przywoławczych i systemie RDS
 • Bezprzewodowe sieci rozległe: Aloha, Packet Radio, CDPD, Mobitex, sieci trankingowe - TETRA, EDACS
 • Bezprzewodowe sieci lokalne: IEEE 802.11, HiPeRLAN, IrDA, BlueTooth
 • Styk sieci lokalnych z przemysłowymi i pomiarowymi protokołami transmisji danych: PROFIBUS, I2C, IEC 625, RS 485
 • Współpraca sieci komputerowej bezprzewodowej i przewodowej: metody integracji sieci, konwertery protokołów
 • Zarządzanie sieciami, elementy bezpieczeństwa sieci
 • Instalatorstwo sieciowe: procedury instalacyjne, urządzenia sieciowe, analizatory, testery infrastruktury sieciowej

 

Opis projektu:

 

Zajęcia są poświęcone opracowaniu kompleksowego projektu mobilnej, multimedialnej sieci dostarczającej informacji na rzecz konkretnej instytucji umiejscowionej jednoznacznie w czasie i przestrzeni. Tematy mogą być zaproponowane przez grupę studencką lub są podane przez prowadzącego. Zadania są realizowane przez dwuosobowe grupy studenckie, kolejne etapy są konsultowane z prowadzącym, częstotliwość spotkań określa prowadzący. Wynikiem działań jest pisemne opracowanie - raport przygotowany według wskazań prowadzącego.

 

Literatura podstawowa:
 • Zieliński B., Bezprzewodowe sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa
 • Hołubowicz W., Płóciennik P., Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, UMTS, HOLKOM, Poznań
 • Tanenbaum A. S., Computer Networks, Prentice-Hall International Inc.
 • Sheldon T., Lan Times Encyclopedia of Networking, McGraw - Hill Inc.
 • Kasprzak A., Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, Oficyna Wydawnicza PWr
 • Vademecum teleinformatyka, praca zbiorowa, IDG Poland S.A., Warszawa
 • Katalogi i inne materiały firm: Cisco, 3 Com, Echelon, Hewlett Packard, Motorola

 

Literatura uzupełniająca:

 • Czasopisma poświęcone zagadnieniom sieci komputerowych, transmisji danych i systemom telekomunikacyjnym i mikroprocesorowym