..

Protokoły transmisji cyfrowej i systemy wbudowane
 
Kod kursu:
 INE 5307
 Autor przedmiotu: dr inż. Jan Nikodem
 Zespół dydaktyczny:  dr inż. Jan Nikodem 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
1020 0

 

 

 

Opis kursu:

 

W ramach kursu realizowane jest wykład (1 godz./tyg.) oraz laboratorium (2 godz./tyg.). Na wykładzie prezentowane są podstawowe cechy protokołów transmisji cyfrowych używane przede wszystkim w systemach wbudowanych oraz zasady tworzenia oprogramowania dla tych protokołów. Laboratorium obejmuje podstawy praktyczne tworzenia oprogramowania dla transmisji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na protokoły dla systemów wbudowanych. Każda 2 osobowa grupa otrzymuje zadanie wykonania układu oraz oprogramowania wybranego rodzaju transmisji. Do wyboru są protokoły przewodowe(1-Wire, I2C, MODBUS, CAN), bezprzewodowe (IrDA, piloty(RC5), radio, BlueTooth) czy technologii cyfrowych (GSM (SMS,PDU,GPRS), Internet (POP3,SMTP, IMAC) oraz GPS)

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Podstawy transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych.
 • Warunki konieczne i dostateczne sprawnych protokołów transmisji cyfrowej.
 • Handshaking a inne metody synchronizacji nadajnika z odbiornikiem.
 • Metody arbitrażu dostępu do medium transmisyjnego (ALOHA, CSMA, CSMA/CD).
 • Metody detekcji i korekcji błędów, zasady wyznaczania CRC.
 • Protokoły typu Field-Bus w automatyce ( MODBUS,PROFIBUS,S-BUS).
 • Protokoły dla czujników i urządzeń pomiarowych (1-Wire, IEC-1107).
 • Protokoły dla urządzeń elektroniki i układów scalonych (I2C, USB).
 • Protokoły internetowe (POP3,SMTP,IMAC).
 • Protokoły dla rozproszonych systemów sterowania (np.CAN).
 • Protokoły technologii GSM (SMS, GPRS).

 

Opis laboratorium

 

Grupa (2 osoby) powinna wykonać urządzenie (zależnie od tematu) i uruchomić oprogramowanie wybranego protokołu transmisji, dokumentując sprawozdaniem, postępy prac, a na zakończenie wykonać instrukcję do wykonanego układu i oprogramowania. Przykładowe tematy:

 • sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne dla protokołu CAN lub MODBUS,
 • sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne protokołu 1-Wire lub I2C,
 • sprzęt i oprogramowanie pilotów sprzętu RTV,
 • sprzęt i oprogramowanie transmisji radiowych lub IrDA,
 • sprzęt i oprogramowanie transmisji audio-video,
 • protokoły paneli sterujących

 

Literatura podstawowa:

 • Microcontroller Digital Technical Library, SIEMENS Semiconductor Group,1999.
 • Texax Instruments Inc.: Interface circuits, data transmission and control circuits, peripherial drivers data book, TI 1990
 • Rembold U., Armbruster K., Ulzmann W.: Interface technology for computer controlled manufacturing processes, Marcel Dekker
  Inc.,New York 1983.