Systemy mikroprocesorowe

 
Kod kursu:
 INK 9200(I), INK 9201(II)
 Autor przedmiotu: dr inż. Kazimierz Kapłon
 Zespół dydaktyczny: 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
20 (I.)
10 (II.)
020 (I.)
20 (II.)
0 0

 

 

 

Opis kursu:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze strukturami i zasadami działania systemów mikroprocesorowych. W pierwszej części prezentowana jest architektura i charakterystyka procesorów 8 bitowych oraz głównych modułów systemu mikroprocesorowego takich jak: pamięci, porty równoległe i szeregowe, moduły wspomagające i specjalizowane. Jako przykłady systemu omawiany jest mikrokomputer jednoukładowy Intel 8051; architektura mikrokontrolera, lista rozkazów i elementy programowania w języku asemblera. W drugiej części prezentowana jest architektura systemów mikroprocesorowych i mikroprocesorów 16 (32) bitowych.

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Architektura systemu mikroprocesorowego 8 bitowego
 • Układy we - wy. Metody komunikacji z otoczeniem systemu
 • System przerwań; procedury obsługi przerwania; zagadnienie priorytetu
 • Mikrokomputery jednoukładowe; architektura mikrokontrolera Intel 8051
 • Organizacja pamięci 8051. Lista rozkazów. Tryby adresowania
 • System przerwań 8051 - struktura i charakterystyka
 • Układy czasowo-licznikowe 8051; organizacja i programowanie
 • Port szeregowy 8051; organizacja i programowanie
 • Charakterystyka mikroprocesorów (Intel 80x86) i systemów (16) 32 bitowych
 • Lista rozkazów 80x86; elementy programowania w języku assemblera

 

Opis laboratorium:

 

Zajęcia realizowane na mikrokomputerach dydaktycznych ZD-537 i mikrokomputerach klasy IBM PC. Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje: elementy programowania w asemblerze 8051; obsługę układów WE-WY (klawiatura, wyświetlacz LCD - własne procedury obsługi); programowanie i wykorzystanie układów Counter-Timer (8051); obsługę z wykorzystaniem systemu przerwań.

 

 

Literatura podstawowa:

 

Literatura uzupełniająca:

 • Doliński J., Mikrokomputer jednoukładowy INTEL 8051, Wydawn. LPJ, Warszawa 1993.
 • Rydzewski A., Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51, WNT, Warszawa 1995.
 • Starecki T., Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51, Wydawnictwo NOZOMI, Warszawa 1996.
 • Gałka P., Gałka P., Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, Wydawn. ZNI MIKOM, Warszawa 1995.
 • .