..

Technika cyfrowa (inż.)
 
Kod kursu:

 ETE0080 TC(1)
 ETE0081 TC(2)
 ETE0082 TC(3)

 Autor przedmiotu: dr inż. Jarosław Sugier
 

 
Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
2 (1)
1 (2)
0 (3)
00 (1)
2 (2)
2 (3)
00

 


Kolokwium zaliczenioweWyniki oraz informacja o wpisach i poprawce

 

 

 Opis kursu:

 

TC 1
Celem wykładu jest wprowadzenie w tematykę elektronicznych układów cyfrowych. Obejmuje podstawy teoretyczne syntezy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz uwarunkowania technologiczne ich implementacji za pomocą układów scalonych SSI, MSI oraz architektur programowalnych PLD.

TC 2
Wykład omawia podstawy techniki mikroprocesorowej: strukturę magistralową systemów procesorowych, architekturę wewnętrzną prostych mirkoprocesorów oraz mikrokomputerów jednoukładowych, podstawy arytmetyki binarnej oraz techniki konstruowania programów w jezyku wewnętrznym (asemblerze).
Laboratorium: zakres tematyczny wykładu TC 1

TC 3
Laboratorium: zakres tematyczny wykładu TC 2

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 

Technika cyfrowa 1

 • Systemy liczbowe i kody
 • Podstawy algebry układów logicznych: algebra Boole'a, funkcje logiczne, minimalizacja
 • Układowa realizacja funkcji logicznych
 • Układy sekwencyjne: sposoby opisu, metodyka syntezy
 • Techniczne aspekty realizacji układów cyfrowych: rodziny układów, parametry i charakterystyki
 • Podstawowe funkcjonalne bloki logiczne
 • Programowalne układy logiczne (PLD): architektura, zastosowania

Technika cyfrowa 2

 • Architektura trójmagistralowa systemu mikroprocesorowego
 • Operacje sprzętowe, zasady sprzęgania elementów systemu
 • Architektura wewnętrzna mikroprocesora, cykl rozkazowy
 • Schemat funkcjonalny mikrokomputera jednoukładowego na przykładzie rodziny MCS-51
 • Organizacja pamięci
 • Programowanie w języku wewnetrznym: rejestry, tryby adresowania, lista rozkazów
 • Podstawy arytmetyki binarnej
 • Urządzenia WE/WY i obsługa przerwań

 

Materiały

 

 • Wykład 1
 • Wykład 2
 • Wykład 3
 • Wykład 4
 • Wykład 5
 •  


  Opis laboratorium:

   

  TC 2
  Cyfrowe układy scalone małej i średniej skali integracji
  Programowalne układy logiczne (PLD)

  TC 3
  Praca z mikrokomputerem dydaktycznym ZD537

   


  Literatura podstawowa:

  • Wilkinson B.: Układy cyfrowe. WKiŁ
  • Pieńkos J., TurczyńskiJ.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ
  • Majewski W.: Układy logiczne. WNT
  • Piecha J.: Elementy i układy cyfrowe. PWN
  • Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z.: Układy elektroniczne, cz.III. Układy i systemy cyfrowe. WNT
  • Majewski W., T. Łuba, K. Jasiński, B. Zbierzchowski: Programowalne moduły logiczne w syntezie układów cyfrowych, WKiŁ
  • Łuba T., Markowski M., Zbierzchowski B.: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD. WKi

  Literatura uzupełniająca:

  • Głocki W.: Układy cyfrowe. WSiP
  • Kalisz J. Podstawy elektroniki cyfrowej. WKiŁ
  • Opis pakietu OrCAD
  • Opis pakietu PALASM
  • Pakiet PALASM4 (zip)