Wprowadzenie do grafiki
 

Kod kursu:

Autor przedmiotu :

Zespół dydaktyczny:

INE

dr  inż. Jacek JarnickiWymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
2 0 20 0

 

 

 

Opis kursu:

 

Celem wykładu jest pokazanie kluczowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej. W części wstępnej omówione zostaną elementarne algorytmy rysowania w przestrzeni dyskretnej oraz ogólna procedura wizualizacji 3-D. Podstawowa część wykładu dotyczy zagadnień grafiki 3-D. Zaprezentowane zostaną różne metody modelowania scen i algorytmy wizualizacji zmierzające w kierunku poprawy realizmu generowanego obrazu sceny.

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:

 • Wstęp, historia grafiki komputerowej
 • Algorytmy kreślenia odcinka i łuku okręgu
 • Algorytmy wypełniania obszaru
 • Transformacje 2-D, ogólna procedura wizualizacji 2-D, algorytmy wycinania
 • Wprowadzenie go grafiki 3-D, modele obiektów zbudowane z wieloboków, równania powierzchni, kwadryki
 • Krzywe aproksymujące, krzywe Hermita i Beziera
 • Krzywe B-spline, powierzcnie Beziera i B-spline
 • Transformacje w przestrzeni 3-D
 • Rzutowanie ukośne i perspektywiczne
 • Algorytmy usuwania powierzchni niewidocznych
 • Modele oświetlania, metody Gorouda i Phonga
 • Tekstury, modelowanie tekstur, wizualizacja obiektów z teksturą
 • Metoda śledzenia promieni (Ray-tracing)
 • Metoda energetyczna
 • Materiały

 

Opis laboratorium (studia dzienne):

 

Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne sprawdzenie niektórych algorytmów i metod prezentowanych w ramach wykładu Grafika komputerowa 1. Przy realizacji ćwiczeń wykorzystany zostanie dostępny ogólnie program POV-Ray oraz narzędzia do tworzenia aplikacji graficznych w językach C lub Pascal, z użyciem biblioteki OpenGL .

Materiały

 

 

Opis laboratorium (studia zaoczne):

Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne sprawdzenie niektórych algorytmów i metod prezentowanych w ramach wykładu Grafika komputerowa 1. Przy realizacji ćwiczeń wykorzystany zostanie dostępny ogólnie program POV-Ray.

Materiały

 

 

Literatura podstawowa:

 • Foley J.D., van Dam A., i inni , Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, 1995
 • Grafika komputerowa metody i narzędzia, praca zbiorowa pod red. J. Zabrodzkiego, WNT, 1994