Procesory sygnałowe DSP
 
Kod kursu:

INK9214

 Autor przedmiotu:

dr inż. Tomasz Walkowiak

   

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
2000 0

 

 

 

Opis kursu:

 

Kurs ma zaznajomić studentów z problematyką cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP). Zawiera elementy teoretycznych podstaw przetwarzania sygnałów (systemy LTI, transformata Fouriera, Z), przegląd podstawowych algorytmów DSP (filtry cyfrowe FIR, IIR) oraz omówienie architektur procesorów sygnałowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na procesor TMS320C6711.

 

 

Zawartość tematyczna wykładu:
 • Konwersja A/C C/A
 • Systemy dyskretne
 • Transformata Fouriera i Z
 • Dyskretna transformata Fouriera
 • Filtry cyfrowe typu FIR
 • Filtry cyfrowe typu IIR
 • Przegląd wybranych algorytmyów DSP (genracja dźwięku, MP3)
 • Przegląd architektur procesorów sygnałowych
 • Architekrura procesorów rodziny TMS320C6000
 • Zestaw DSK TMS320C6711

 

Zawartość tematyczna laboratorium:

 

Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym (MatLab lub SciLab). Gerowanie sygnałów, liczby zespolone. Liniowe systemy dyskrtene (równania różnicowe). Generacja muzyki. Transformata Fouriera. Filtry FIR, IIR.

 

 

Literatura:

 • Lyons R. G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • Oppenheim A. ,Schafer R., Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Yersay, 1989.
 • Smith S. W., The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, San Diego, California Technical Publishing, 1999 (http://dspguide.com).
 • Czyżewski A., Dźwięk cyfrowy, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 1998.