..

Ćwiczenie 3,4
Generowanie muzyki

I. Zakres materiału

 1. Generowanie sygnału sinusodialnego
 2. Nuty, dźwięki a częstotliwość

II. Informacje wprowadzające

 1. Dźwięk muzyczny
 2. Układ klawiatury pianina ( w Polsce B to H):
 3. Nuta a częstotliwość:
  • Środkowe ma A (A4) ma częstotliwość 440 Hz
  • Częstotliwość tonu o oktawę wyżej jest 2 razy większa
  • W oktwaie jest 12 równorozłożonych w skali logarytmicznej półtownów (7 bialych klawiszy i 5 czarnych)
  • Wyliczenie częstotliwości nuty może się odbyć według wzoru f=400Hz *2n/12, gdzie n - jest odległością dźwięku (liczoną w półtomach) od A4 (patrz powyższy ryunek - numerki na klawiszach)
 4. Rozumienie zapisu nutowego:
  ---
  Zapis nutowy

 

III. Zadania do wykonania

 1. Opracować funkcję w Matlabie, która generuje sygnał sinusoidalny o zadanej częstotliwości i gra go w zadanym odcinku czasu (maksymalna amplituda nie może być większa niż 1)
  - funckje w matlabie tworzymy w oddzielnych plikach z nagłówkiem funcition nazwa_funkcji(arg1,arg2), np. function muzyka(czest, dlug),
  - funkcja sound nie czeka na zakończenie grania dźwięku, zatem należy użyć funckji pause(dlug); aby program zaczekał na zakończenie odgrywania nuty.
 2. Opracować funkcję w Matlabie przekształcającą zapis nutowy (A,C..) na częstotliwość sygnału
 3. Opracować pozytwykę - program odgrywający zadaną melodię zapisaną w tablicy (wysokość dźwięu, czas trwania, przepiwdzieć pauzy, warto dodać krótką ciszę po każdym dźwięku). Melodia powinna być jedna z poniższych: (numer indesku modulo 5)+1 (najpierw grać zapis z kluczem wiolinowym)

 4. Zmodyfikować funkcję z zadania 1, tak aby umożliwiała zastosowanie obwiedni:
 5. Zamodeluj inną barwę dźwięku (dokładadając opcję do funckji z punktu 1):
  1. zastosuj harmoniczne przy generacji przebiegu sinusoidalnego
  2. istotne aby ich ampiltuda była mniejsza niż tonu podstawowego
  3. pooekperymentuj z wartoścami amplitudy harmonicznych
 6. Dodać polifonię (drugi instrument) z melodią z zapsiu z kluczem basowym (druga linia z zapisu nutowego z zadania 4)
 7. Wygenruj sinusoidę stosując algorytm rekurencyjny (T – liczba próbek w okresie sinusoidy):

  i. A=cos(2.0*PI/T);
  C=sin(2.0*PI/T);
  x[1]=C;
  x[0]=x[2]=0;

  ii. x[0]= 2*A*x[1]-x[2];
  x[2]=x[1];
  x[1]=x[0];
  out = x[0]*????; //właściwy zakres!!!!)
  goto ii.