Układy
Układy FPGA
 
Kod kursu:
 INKU 111
 Autor przedmiotu: dr inż. Jacek Majewski
 Zespół dydaktyczny: 

 dr inż. Jacek Majewski
 dr inż. Tadeusz Tomczak

 

Wymiar godzin
(tygodniowo)
WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium
20020
Folder zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu UKŁADY FPGA. Przedmiot prowadzony jest w ramach Uzupełniających Studiów Magisterskich (USM). Podstawą wykładu i laboratorium jest ksiązka:

 

 

 

“Układy FPGA w przykładach”
Jacek Majewski, Piotr Zbysiński,
Wydawnictwo BTC,2008
www.btc.pl

Ćwiczenia dydaktyczne i projekty na laboratorium (opisane w książce) wykonywane są na układach

TINY SPARTAN3

 

 

Zamieszczono dokumentację zestawu dydaktycznego w postaci schematów oraz projekty PCB (Protel/ Altium DXP). 


OPIS WYKŁADU 

Przedmiot zapoznaje słuchacza z programowalnymi układami FPGA oraz procesem projektowania układów cyfrowych przy użyciu współczesnych systemów komputerowych. Tematyka wykładu obejmuje: architekturę oraz technologie programowania układów FPGA, opis proces u projektowania, a także metody i algorytmy odwzorowania technologicznego, alokacji zasobów logicznych i wytyczania połączeń programowalnych. W trakcie zajęć projektowych słuchacze wykonują projekt układu cyfrowego z wykorzystaniem struktur FPGA oraz specjalistycznego oprogramowania.

 • Układy FPGA: klasyfikacja, technologie programowania, architektura
 • Architektura układów FPGA
 • Układy FPGA typu Spartan 2 i 3
 • Komputerowe przetwarzanie informacji projektowej (system ISE)
 • Ograniczenia czasowe i alokacyjne projektu
 • Język schematów i biblioteki bloków funkcjonalnych
 • Odwzorowanie technologiczne projektu w zasobach FPGA
 • Język VHDL
 • Symulacja projektu w systemie ModelSim
 • Kolokwium

Literatura podstawowa:

 • Kevin Skahill, Język VHDL, NT 2001
 • Jacek Majewski, Piotr Zbysińki, Układy FPGA, BTC 2007
 • The Programmable Logic Data Book. Xilinx. Inc., 1999
 • www.xilinx.com

Literatura uzupełniająca:

 • Develpment System Reference Guide-8.1i. Xilinx, Inc.
 • Foundation System User Guide. Xilinx, Inc.
 • Hardware User Guide. Xilinx, Inc.