..

Publikacje
 1. Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallel simulated annealing for the job shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 631-640, 2009, AZ I06/2009/I-045.
 2. Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław, Uchroński Mariusz: Parallel calculating of the goal function in metaheuristics using GPU, Lecture Notes in Computer Science, 5544, str. 1014-1023, 2009, AZ I06/2009/I-046.
 3. Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Parallel single-thread strategies in scheduling, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, str. 995-1006, 2008, AZ I06/2007/P-028.
 4. Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Multi-thread parallel metaheuristics for the flow shop problem.W, Computational intelligence: methods and application Eds Leszek Rutkowski [i in.]. Warsaw , Exit, str. 454-462, 2008, ZK I06/2008/I-092.
 5. Dąbrowski Paweł, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimizing cycle time of the flow line-genetic approach with gene expression, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4431, str. 194-201, 2007, AZ I06/2007/I-037.
 6. Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Adam: Hybrid parallel strategies in scheduling, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2007, Ser. PRE, nr 28, 2007, XN I06/2007/P-028.
 7. Smutnicki Czesław, Smutnicki Adam: Nowe własno�ci harmonogramów cyklicznych w systemie przepływowym, Automatyka, t. 11, z. 1/2, str. 275-285, 2007, AK I06/2007/P-027.
 8. Smutnicki Czesław, Smutnicki Adam: Harmonogramowanie cykliczne w systemie gniazdowym, Zastosowania teorii systemów, AGH, str. 105-115, 2007, ZK I06/2007/P-026.
 9. Smutnicki Czesław: Techniki informacyjne w systemach bezpieczeństwa publicznego, Technologie IT na Dolnym �lasku - potencjał i szanse rozwoju. [Red. Katarzyna Janicka], Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, str. 21-26, 2007, ZK I06/2007/P-025.
 10. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Some aspects of scatter search in the flow-shop problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 2006 vol. 169, nr 2, 654-666, 6, rys. 3tab., bibliogr. 28 poz, 169, str. 654-666, 2006, AZ I06/2003/P-045.
 11. P Dąbrowski, C Smutnicki: Analiza przestrzeni rozwiązań problemu przepływowego z ograniczonym składowaniem i kryterium czasu cyklu, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. R. Knosali. [Zakopane, 16-18 stycznia 2006], Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, T. 1, str. 254-263, Opole, 2006, RK I06/06/I-012.
 12. C Smutnicki: Towards adaptive optimization kierunku optymalizacji adaptacyjnej, Cybernetics and Systems 2006. Proceedings of the Eighteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Ed. by R. Trappl. Vienna, 18-21 April 2006, Vol. 2, str. 489-494, Vienna Austrian Society for Cybernetics Studies, c, 2006, RZ I06/06/I-028.
 13. Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Job-shop scheduling by GA : A new crossover operator, Operations research. H.- D. Haasis, H. Kopfer, J. Schonberger (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2006 s. 715-720, 3 rys., bibliogr. 5 poz, str. 715-720, 2006, ZZ I06/2006/I-099.
 14. Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Minimalizacja czasu cyklu wytwarzania na linii : Podejście genetyczne z ekspresją genów, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 189-199, Kraków, 2005, AK I06/2005/I-234.
 15. Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Problem gniazdowy z transportem i ograniczoną liczbą niededykowanych wózków AGV, Automatyka (Automatyka) 2005 t. 9, z. 1/2, s. 233-244 2 tab., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 9 z. 1/2, str. 233-244, 2005, AK I06/2005/I-236.
 16. Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Modelowanie przepływu zadań w elastycznym systemie produkcyjnym z wózkami AGV, Automatyka (Automatyka) 2005 t. 9, z. 1/2, s. 223-232 3 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 9 z. 1/2, str. 223-232, 2005, AK I06/2005/I-235.
 17. M Molga, C Smutnicki: Modelowanie, analiza i optymalizacja pracy systemów kompletowania, Automatyka, t. 9 z. 1/2, str. 155-167, 2005, AK I06/05/I-233.
 18. Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Simultaneous machine scheduling and AGV route planning in the FMS, Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005 [Dokument elektroniczny], Międzyzdroje, 29 August - 1 September 2005 / Eds S. Domek, R. Kaszyński. [Szczecin] : Zapol,, cop. 2005. s. 1131-1136, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz, Zapol, str. 1131-1136, Szczecin, 2005, RK I06/2005/I-207.
 19. M Molga, C Smutnicki: Systemy kompletowania, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 405-414, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-136.
 20. C Smutnicki: Efektywnośc algorytmów poszukiwań lokalnych a struktura przestrzeni rozwiązań, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 377-392, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-137.
 21. C Smutnicki: Sterowanie i optymalizacja - pasje naukowe Eugeniusza Nowickiego, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego, WKŁ, str. 321-332, Warszawa, 2005, ZK I06/05/I-138.
 22. Tyński Adam, Smutnicki Czesław: Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z czasami transportu, Systemy sterowania. Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Greblickiego i Czesława Smutnickiego. Warszawa : WKŁ, 2005 s. 393-404, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 18 poz, WKŁ, str. 393-404, Warszawa, 2005, ZK I06/2005/I-133.
 23. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Some new ideas in TS for job shop scheduling, Metaheuristic optimization via memory and evolution. Tabu search and scatter search. Ed. by Cesar Rego and Bahram Alidaee. Boston [i in.] : Kluwer Academic Publ.,, cop. 2005 s. 165-190, 8 rys., 5 tab., bibliogr. 27 poz, Kluwer Academic Publ, 30, str. 393-404, Boston, 2005, ZZ I06/2005/I-033.
 24. Smutnicki Czesław, Tyński Adam: Nowy operator krzyżowania dla problemu gniazdowego z kryterium addytywnym, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac, Zakopane, 10-12 stycznia 2005 / pod red. R. Knosali. Warszawa : WNT, 2005. s. 416-425, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz, WNT, T. 2, str. 416-425, Warszawa, 2005, RK I06/2005/I-005.
 25. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: An advanced tabu search algorithm for the job shop problem, Journal of Scheduling (J. Sched.) 2005 vol. 8, nr 2, s. 145-159 2 rys., 2 tab., bibliogr. 32 poz, vol. 8 nr 2, str. 145-159, 2005, AZ I06/2003/P-062.
 26. C Smutnicki: Minimizing the mean completion time in a flow shop problem. The worst-case study, Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji. Pod red. Mirosława Zaborowskiego, WNT, str. 151-158, Warszawa, 2004, ZK I06/04/I-128.
 27. C Smutnicki, M Molga: Szeregowanie zadań w systemie kompletowania z wieloma ruchomymi realizatorami, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, WNT, T.2, str. 451-458, Warszawa, 2004, RK I06/04/I-093.
 28. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: 2D and 3D representations of solution spaces for CO problems, Computational science - ICCS 2004. 4th International conference. Proceedings, Kraków, June 6-9, 2004 / Marian Bubak [i in.] (eds). Berlin [i in.] : Springer,, cop. 2004. s. 483-490, 5 rys., bibliogr. 8 poz, Springer, vol. 3037, str. 483-490, Berlin, 2004, RZ I06/2003/P-060.
 29. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Metoda blokowa w zagadnieniach szeregowania zadań, , EXIT, str. 1-390, Warszawa, 2003, MK I06/2003/I-053.
 30. M Molga, C Smutnicki: Szeregowanie zadań w systemie z mobilnym realizatorem, Automatyka, t. 7 z. 1/2, str. 173-178, 2003, AK I06/03/I-114.
 31. P Pitucha, C Smutnicki: Optymalizacja procesu kolekcjonowania części, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, WNT, T. 1, str. 204-211, Warszawa, 2003, RK I06/03/I-028.
 32. P Pitucha, C Smutnicki: Szeregowanie zadań w systemie kolekcjonowania części, XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1554, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 134, str. 103-113, Gliwice, 2002, RK I06/02/I-066.
 33. C Smutnicki: Algorytmy szeregowania, "Warszawa ""Exit"" , (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Automatyka) 315", str. 307-315, 2002, MK I06/02/I-063.
 34. Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Własności algorytmów poszukiwań lokalnych, Automatyka (Automatyka) 2001 t. 5, z. 1/2, s. 95-101 3 rys., bibliogr. 5 poz, t. 5 z. 1/2, str. 95-101, Kraków, 2001, AK I06/2001/I-102.
 35. C Smutnicki, P Dąbrowski: Problem minimalizacji czasu cyklu w pewnym procesie produkcyjnym, Automatyka, t. 5 z. 1/2, str. 507-516, 2001, AK I06/01/I-108.
 36. Bożejko Wojciech, Smutnicki Czesław: Metody przeszukiwań dyskretnych przestrzeni rozwiązań, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000. Gliwice : Wydaw. PŚl., 2000. s. 25-35, 4 rys., bibliogr. 5 poz., Summ, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1476, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 131, str. 25-35, Gliwice, 2000, RK I06/2000/I-063.
 37. P Dąbrowski, C Smutnicki: Minimalizacja czasu cyklu w dyskretnych procesach produkcyjnych, XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1474, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 129, str. 61-72, Gliwice, 2000, RK I06/00/I-057.
 38. C Smutnicki: Szeregowanie metodą cen dualnych, Automatyka, t. 3 z. 1, str. 303-318, 1999, AK I06/99/I-084.
 39. C Smutnicki, P Dąbrowski: Pewien problem szeregowania według strategii JIT, Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [II Konferencja. Zbiór referatów]. Pod red. Ryszarda Knosali, WNT, str. 389-398, Warszawa, 1999, RK I06/99/I-006.
 40. C Smutnicki: A two-machine flow shop scheduling problem with buffers, OR Spektrum, Bd 20 H. 4, str. 229-235, 1999, AZ I06/97/P-009.
 41. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Flow line scheduling by tabu search, Meta-heuristics: advances and trends in local search paradigms for optimization. Ed. by Stefan Voss [i in.]. Boston [i.in.] : Kluwer Academic Publ.,, cop. 1999 s. 175-189, 3 rys., 4 tab., bibliogr. 16 poz, str. 175-189, 1999, ZZ I06/1997/P-016.
 42. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław, Wodecki Mieczysław: System doradczy dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn w dyskretnym systemie produkcyjnym, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1391, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 125, str. 135-143, Gliwice, 1998, RK I06/1998/I-091.
 43. C Smutnicki: A problem of scheduling in JIT system, Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Poldex, str. 279-287, Kraków, 1998, RK I06/99/I-028.
 44. C Smutnicki: Single-cell scheduling with a delivery performance, XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1391, Automatyka, ISSN 0434-0760, z. 125, str. 101-110, Gliwice, 1998, RK I06/98/I-087.
 45. C Smutnicki: The adaptive memory search to solve a scheduling problem, Cybernetics and systems ^APO98. Proceedings of the Fourteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Austr. Soc. Cybern. Stud, Vol. 2, str. 17-sty, Vienna, 1998, RZ I06/98/I-013.
 46. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: The flow shop with parallel machines : A tabu search approach, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1998 vol. 106, s. 226-253 6 rys., 6 tab., bibliogr. 18 poz, vol. 106, str. 226-253, 1998, AZ I06/1995/P-030.
 47. C Smutnicki: Some results of the worst-case analysis for flow shop scheduling, European Journal of Operational Research, vol. 109, str. 66-87, 1998, AZ I06/95/P-008.
 48. Grabowski Józef, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Scheduling in production of concrete wares, Operations research. Proceedings 1996. Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR 96), Braunschweig, September 3-6, 1996 / Uwe Zimmermann [i in.] (eds), Springer-Verlag, str. 192-196, Berlin, 1997, RZ I06/1997/I-021.
 49. C Smutnicki: Optimization and control in just-in-time manufacturing systems, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydaw. PWroc, nr 97, Monografie, ISSN 0324-9786, nr 25, str. 1-196, 1997, HP I06/98/I-026.
 50. C Smutnicki: Just-in-time manufacturing, Automatyka, t. 1 z. 1, str. 373-381, 1997, AK I06/97/I-070.
 51. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Modelowanie ograniczeń buforowania w systemie przepływowym, Automatyka (Automatyka) 1997 t. 1, z. 1, s. 329-336 2 rys., bibliogr. 7 poz., Summ, t. 1 z. 1, str. 329-336, 1997, AK I06/1997/I-069.
 52. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Flexible flow shop scheduling, International Conference on Industrial Engineering and Production Management. Proceedings. FUCAM Facultes Universitares Catholigues de Mons [i in.], Lyon, October 20-24, 1997. B. 1. [B.m. : b.w., 1997]. s. 85-94, bibliogr. 17 poz, str. 85-94, 1997, RZ I06/1997/P-017.
 53. C Smutnicki: Approximation algorithms, Operations research. Proceedings 1996. Selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR 96), Springer Verlag, str. 213-217, Berlin, 1997, RZ I06/97/I-022.
 54. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: A block approach for flow-shop scheduling to minimize maximum cost, Cybernetics and systems '96. Proceedings of the Thirteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, Austria, 9-12 April 1996 / Ed. by Robert Trappl., Austr. Soc. Cybern. Stud, Vol. 2, str. 826-831, Vienna, 1996, RZ I06/1995/P-047.
 55. C Smutnicki: Worst-case performance evaluations for some scheduling algorithms, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1337, Automatyka z. 117, str. 265-274, Gliwice, 1996, RK I06/96/I-072.
 56. C Smutnicki: Scheduling of flexible flow lines and work centres, X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1338, Automatyka z. 118, str. 175-185, Gliwice, 1996, RK I06/96/I-064.
 57. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A fast tabu search algorithm for the permutation flow shop problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1996 vol. 91, nr 1, s. 160-175 5 rys., 4 tab., bibliogr. 27 poz, vol. 91 nr 1, str. 160-175, 1996, AZ I06/1994/P-008.
 58. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A fast taboo search algorithm for the job shop problem, Management Science (Manage. Sci.) 1996 vol. 42, nr 6, s. 797-813 4 rys., 6 tab., bibliogr. 28 poz, vol. 42 nr 6, str. 797-813, 1996, AZ I06/1993/P-008.
 59. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: An approximation algorithm for a single-machine scheduling problem with release times and delivery times, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1994 vol. 48, s. 69-79 1 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 48, str. 69-79, 1996, AZ I06/1991/P-024.
 60. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Algorytmy optymalizacji dla wybranych klas zagadnień harmonogramowania i szeregowania, I Konferencja Granty-Automatyka '95. [Referaty, Warszawa, 27-29 czerwca 1995. Warszawa : PIAP, 1995. s. 228-235, bibliogr. 14 poz, PIAP, T. 1, str. 228-235, Warszawa, 1995, RK I06/1995/I-087.
 61. C Smutnicki: System wspomagający rozwiązywanie problemów szeregowania i harmonogramowania, Elektrotechnika, t. 14 z. 4, str. 379-388, 1995, AK I06/95/I-040.
 62. C Smutnicki: Results of the worst-case analysis for some scheduling problem, 1995 INRIA/IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation. ETFA 95. Proceedings, IEEE Computer Society Press, Vol. 3, str. 105-115, Los Alamitos, 1995, RZ I06/94/P-028.
 63. C Smutnicki: Tabu search algorithm for a class of single-machine scheduling problems, IX Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1250, Automatyka z. 114, str. 259-266, Gliwice, 1994, RK I06/94/P-027.
 64. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A note on worst-case analysis of approximation algorithms for a scheduling problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 74, nr 1, s. 128-134 3 tab., bibliogr. 15 poz, vol. 74 nr 1, str. 128-134, 1994, AZ I06/1994/I-047.
 65. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: A decision support system for the resource constrained project scheduling problem, European Journal of Operational Research (Eur. J. Oper. Res.) 1994 vol. 79, nr 2, s. 183-195 bibliogr. 12 poz, vol. 79 nr 2, str. 183-195, 1994, AZ I06/1991/P-019.
 66. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: New results in the worst-case analysis for flowshop scheduling, Discrete Applied Mathematics (Discrete Appl. Math.) 1993 vol. 46, s. 21-41 3 rys., 4 tab., bibliogr. 17 poz, vol. 46, str. 21-41, 1993, AZ I06/1990/P-034.
 67. C Smutnicki: Ogólny gniazdowy problem szeregowania przy żądanych terminach zakończenia operacji, VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Wydaw. PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1175, Automatyka z. 109, str. 243-252, Gliwice, 1992, RK I06/92/I-033.
 68. C Smutnicki: Problem szeregowania na jednej maszynie przy żądanych terminach zakończenia zadań, IX Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, AGH, nr 1450, Automatyka z. 59, str. 145-152, Kraków, 1991, RK I06/91/P-032.
 69. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Worst-case analysis of Dannenbring's algorithm for flow-shop scheduling, Operations Research Letters (Oper. Res. Lett.) 1991 vol. 10, nr 8, s. 473-480 2 rys., bibliogr. 6 poz, vol. 10 nr 8, str. 473-480, 1991, AZ I06/1989/P-046.
 70. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Resource - constrained project scheduling : Basic properties, Multiobjective problems of mathematical programming. Proceedings of the International Conference, Yalta, USSR, October 26 - November 2, 1988. Berlin : Springer-Verlag, 1991. s. 229-235, 1 tab., bibliogr. 7 poz, Springer-Verlag, vol. 351, str. 229-235, Berlin, 1991, RZ I06/1989/P-045.
 71. C Smutnicki: O pewnej klasie algorytmów aproksymacyjnych dla problemów szeregowania, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1082, Automatyka z. 100, str. 311-321, Gliwice, 1990, RK I06/90/P-025.
 72. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji dla potrzeb harmonogramowania produkcji, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 113-123, 1 rys., bibliogr. 12 poz., sum., rez, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1084, Automatyka z. 102, str. 113-123, Gliwice, 1990, RK I06/1990/P-026.
 73. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Analiza najgorszego przypadku algorytmów aproksymacyjnych dla problemu przepływowego, VII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1990.09.09.-12. Gliwice : PŚl., 1990. s. 211-222, 4 tab., bibliogr. 18 poz., sum., rez, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1082, Automatyka z. 100, str. 211-222, Gliwice, 1990, RK I06/1990/P-027.
 74. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: System wspomagania decyzji w harmonogramowaniu zadań, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Kraków, 4-7 grudnia 1989. Kraków : AGH, 1989. s. 237-245, bibliogr. 8 poz., sum, AGH, nr 1313, Automatyka z. 49, str. 237-245, Kraków, 1989, RK I06/1989/I-013.
 75. C Smutnicki: Algorytmy przybliżone dla m-maszynowego problemu przepływowego z ograniczeniami składowania, I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych. BOS 88, IBS PAN, T. 1. Optymalizacja metody i zastosowania, str. 176-184, Warszawa, 1989, RK I06/88/P-065.
 76. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Analiza porównawcza algorytmów aproksymacyjnych dla m-maszynowego problemu przepływowego, I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych. BOS '88, Książ, 13-17 czerwca 1988. Warszawa : IBS PAN, 1989. s. 168-175, 2 tab., bibliogr. 7 poz, IBS PAN, T. 1. Optymalizacja metody i zastosowania, str. 168-175, Warszawa, 1989, RK I06/1988/P-066.
 77. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Algorytmy aproksymacyjne dla minimalizacji sumy kosztów w wybranych zagadnieniach kolejnościowych przy kryterium minimalizacji sumy kar, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1989 t. 34, z. 3/4, s. 289-299 bibliogr. 24 poz., rez., sum, t. 34 z. 3/4, str. 289-299, 1989, AK I06/1988/P-019.
 78. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Worst-case analysis of an approximation algorythm for flow-shop scheduling, Operations Research Letters (Oper. Res. Lett.) 1989 vol. 8, nr 3, s. 171-177 2 tab., bibliogr. 7 poz, vol. 8 nr 3, str. 171-177, 1989, AZ I06/1988/P-006.
 79. C Smutnicki: DSS for project scheduling. A review of problems, Methodology and Software for Interactive Decision Support. Proceedings of the International Workshop, Sprnger-Verlag, vol. 337, str. 211-216, Berlin, 1989, RZ I06/87/P-122.
 80. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w gniazdowych zagadnieniach kolejnościowych, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1988 t. 33, z. 3, s. 389-402 4 rys., 1 tabl., bibliogr. 8 poz., rez., sum, t. 33 z. 3, str. 389-402, 1988, AK I06/1988/P-007.
 81. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Algorytm blokowy szeregowania operacji w systemie gniazdkowym, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1988 R. 35, z. 1, s. 67-80 2 rys., 1 tabl., bibliogr. 13 poz., rez., sum, R. 35 z. 1, str. 67-80, 1988, AK I06/1987/P-004.
 82. C Smutnicki: Zagadnienia szeregowania z ograniczeniami czasów oczekiwania, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 970, Automatyka z. 94, str. 317-327, Gliwice, 1988, RK I06/88/P-017.
 83. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Algorytmy przybliżone rozwiązywania zagadnienia kolejnościowego postaci 1//suma fi, VI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 02-05.10.1988. Gliwice : PŚl., 1988. s. 201-210, 1 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 970, Automatyka z. 94, str. 201-210, Gliwice, 1988, RK I06/1988/P-009.
 84. C Smutnicki: Ocena algorytmów szeregowania zadań w systemie taśmowym, : Komputerowe Systemy i Metody Wspomagające Podejmowanie Decyzji, str. 373-382, Warszawa, 1988, RK I06/87/P-109.
 85. C Smutnicki: Dolne i górne ograniczenia dla problemu F/rj,prec/fmax, VII Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, nr 1176, Automatyka nr 42, str. 169-180, 1987, RK I06/87/P-108.
 86. Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: On lower bounds on the minimum maximum lateness on one machine subject to release dates, Obsearch (Obsearch) 1987 vol. 24, nr 2, s. 106-110 bibliogr. 5 poz, vol. 24 nr 2, str. 106-110, 1987, AZ I06/1987/P-003.
 87. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Zagadnienie kolejnościowe gniazdowe z maszynami równoległymi, Problematyka budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń w ujęciu systemowym. Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 1-2 grudzień 1986. Kraków, 1986. s. 70-75, 1 tabl., bibliogr. 4 poz, str. 70-75, Kraków, 1986, RK I06/1986/P-046.
 88. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Metoda blokowa w gniazdowych zagadnieniach kolejnościowych, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 1986.10.01-04. Gliwice : PŚl., 1986. s. 73-80, 1 tabl., bibliogr. 5 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka z. 84, str. 73-80, Gliwice, 1986, RK I06/1986/P-020.
 89. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia zaszeregowania z minimaksową funkcją kary, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1986 t. 31, z. 1/2, s. 21-37 4 rys., bibliogr. 8 poz., rez., sum, t. 31 z. 1/2, str. 21-37, 1986, AK I06/1984/P-014.
 90. A Janiak, C Smutnicki: On sequencing problem subject to allocation of constrained resource, System - Modelling - Control. Proceedings of the Fifth International Symposium, PŁódz, Vol. 1, str. 43-47, Łódz, 1986, RK I06/86/I-023.
 91. C Smutnicki: Metoda blokowa w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych z ograniczeniami składowania, V Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 894, Automatyka z. 84, str. 223-233, Gliwice, 1986, RK I06/86/P-021.
 92. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Algorytmy przybliżone w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH, 1985. s. 177-184, 5 tab., bibliogr. 6 poz., sum, AGH, nr 1064, Automatyka z. 39, str. 177-184, Kraków, 1985, RK I06/1985/I-025.
 93. J Grabowski, E Nowicki, C Smutnicki, S Zdrzałka: "Teoria i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej dla zagadnień kolejnościowych. Cz. 3. Jednomaszynowe zagadnienia szeregowania zadań na linii montażowej w Z. M. ""Ursus"". Etap II", Raporty Inst. Cybern. PWr, Ser. SPR nr 9, str. 1-53, 1985, EN I06/85/S-009.
 94. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław: Nowe metody wyznaczania dolnych ograniczeń dla zagadnienia kolejnościowego gniazdowego, (VI Międzynarodowe) Sympozjum: Zastosowania teorii systemów, Kraków, 2.XII-5.XII.1985. Kraków : AGH, 1985. s. 171-175, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz., sum, AGH, nr 1064, Automatyka z. 39, str. 171-175, Kraków, 1985, RK I06/1985/P-046.
 95. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia kolejnościowe taśmowe, własności, algorytmy i zastosowania : Cz. 2, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1984 R. 31, z. 1/2, s. 31-45 4 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum, R. 31 z. 1/2, str. 31-45, 1984, AK I06/1985/I-018.
 96. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych : Cz. 2. Dolne ograniczenia, wyniki obliczeń, zastosowania, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1984 t. 29, z. 1/2, s. 57-74 3 rys., 5 tabl., bibliogr. 12 poz., rez., sum, t. 29 z. 1/2, str. 57-74, 1984, AK I06/1985/I-004.
 97. Smutnicki Czesław, Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Zdrzałka Stanisław: Biblioteka procedur optymalizacji dla zagadnień kolejnościowych : Cz. 2. Struktura biblioteki. Techniki obliczeniowe. Efektywność, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 87-96, 1 rys., 3 tabl., bibliogr. 9 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka z. 74, str. 87-96, Gliwice, 1984, RK I06/1984/P-024.
 98. Grabowski Józef, Nowicki Eugeniusz, Smutnicki Czesław, Zdrzałka Stanisław: Biblioteka procedur optymalizacji dla zagadnień kolejnościowych : Cz. 1. Klasyfikacja własności i algorytmy, IV Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k.Porąbki, 10.X.-12.X.1984. Gliwice : PŚl., 1984. s. 77-85, 6 rys., 1 tabl., bibliogr. 6 poz., rez., sum, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 810, Automatyka z. 74, str. 77-85, Gliwice, 1984, RK I06/1984/P-023.
 99. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Minimalizacja maksymalnego kosztu w zagadnieniach kolejnościowych taśmowych. Cz. 1. Podstawowe własności i algorytmy, Archiwum Automatyki i Telemechaniki (Arch. Autom. Telemech.) 1984 t. 29, z. 1/2, s. 35-55 6 rys., 1 tabl., bibliogr. 17 poz., rez., sum, t. 29 z. 1/2, str. 35-55, 1984, AK I06/1982/P-007.
 100. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienie kolejnościowe taśmowe, własności, algorytmy i zastosowania. Cz. 1, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1983 R. 30, z. 3/4, s. 275-288 4 rys., 1 tabl., bibliogr. 38 poz., rez., sum, R. 30 z. 3/4, str. 275-288, 1983, AK I06/1981/P-035.
 101. Grabowski Józef, Skubalska Ewa, Smutnicki Czesław: On flow-shop scheduling with release and due dates to minimize maximum lateness, Journal of the Operational Research Society (J. Oper. Res. Soc.) 1983 vol. 34, nr 7, s. 615-620 1 rys., 2 tabl., bibliogr. 4 poz, vol. 34 nr 7, str. 615-620, 1983, AZ I06/1980/P-050.
 102. C Smutnicki: Pewne własności zagadnień kolejnościowych z ograniczeniami składowania, Zastosowanie teorii systemów. V Ogólnopolskie Sympozjum. Materiały, AGH, nr 973, Automatyka z. 34, str. 223-232, Kraków, 1983, RK I06/83/I-020.
 103. C Smutnicki: Problem szeregowania zadań z minimaksową funkcją celu, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, PŚl, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 736, Automatyka z. 64, str. 115-127, Gliwice, 1982, RK I06/83/I-010.
 104. C Smutnicki: Podejście dualne do problemów szeregowania zadań, IV Seminarium: Zastosowanie teorii systemów, AGH, nr 928, Automatyka z. 32, str. 351-361, Kraków, 1982, RK I06/82/I-026.
 105. Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: Problema optimalizacii sekvencii operacii v diskretnych proizvodstvennych sistemach s minimal'no- stoimostnym kriteriem, Optimizacija i upravlenie w kiberneticeskich sistemach. Materialy VII pol'sko-bolgarskogo simpoziuma, Varsava, aprel' 1980. Warszawa : IBS PAN, 1980. s. 103-113 bibliogr. 13 poz, str. 34-43, Szczecin, 1981, RK I06/1980/P-101.
 106. Grabowski Józef, Smutnicki Czesław: Zagadnienia kolejnościowe. Klasyfikacja i złożoność obliczeniowa algorytmów, Przegląd Statystyczny (Prz. Stat.) 1980 t. 27, nr 1/2, s. 113-129 3 rys., 2 tabl., bibliogr. 21 poz., rez., sum, t. 27 nr 1/2, str. 113-129, 1980, AK I06/1979/P-788.
 107. Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: Metody i algorytmy optymalizacji kolejności operacji z kryterium minimalizacji kosztów, II Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 24-26 kwietnia 1980. Gliwice : PŚl., 1980. s. 89- 97, 1 tabl., bibliogr. 24 poz., rez., sum, str. 103-113, 1980, RK I06/1980/P-044.
 108. Smutnicki Czesław, Grabowski Józef: Optymalizacja sekwencji operacji w dyskretnych systemach produkcyjnych z kryterium minimalno-kosztowym, I Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesow Przemysłowych, Porąbka-Kozubnik, 5-7 października 1978. Gliwice : PŚl., 1978. s. 151-159 1 rys., bibliogr. 4 poz., rez., sum, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 582, Automatyka, z. 46, str. 151-159, Gliwice, 1978, RK I06/1978/P-305.