dr hab. inż. Henryk Maciejewski

 

 
pokój:   225, C3

telefon: 320 26 81

e-mail:  Henryk.Maciejewski(at)pwr.edu.pl

 

Wykształcenie / przebieg pracy naukowej:
 • mgr inż.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Informatyka, 1990
 • dr inż.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Informatyka, 1998
 • dr hab.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Informatyka, 2014
Zainteresowania naukowe, m.in.:
 • Uczenie maszynowe, statystyczna analiza danych, algorytmy wyboru cech, rekukcji wymiaru, metody regularyzacji
 • Bioinformatyka, algorytmy gene set analysis, analiza danych mikromacierzowych
 • Data Mining, Text Mining
 • Probabilistyczne metody w analizie niezawodności, metody symulacyjne, predictive maintenance planning
 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone
Osiągnięcia:
 • autor / współautor ponad 100 prac (w tym 30 w czasopismach z listy filadelfijskiej)
 • recenzent prac dla czasopism m.in. Bioinformatics, Biometrical Journal, Expert Systems, Stem Cells International, Neurocomputing, Reliability Engineering and System Safety, Central European Journal of Operations Research
 • recenzent w 2 postępowaniach habilitacyjnych
 • wybrane publikacje

Wybrane projekty:

 • Granty KBN, 1994-95, 1996-98, 1999, wykonawca, gł. wykonawca
 • Projekt UE Improving Human Potential (IHP) - Wykorzystanie technik Data Mining do analizy danych z instalacji słonecznych PSA (Plataforma Solar de Almeria), Hiszpania 2003
 • Projekt bilateralny PWr. - Uniwersytet w Almerii, Data driven analysis of performance of solar plant controllers under disturbance conditions2005-06, kierownik ze strony polskiej
 • Projekty badawcze z Ontario Hydro Research Division / Ontario Hydro Technologies / Kinectrics Inc. (Toronto, Kanada) w latach 1992-931994-982002, 2006-08 (modelowanie i wyznaczanie parametrów niezawodnościowych obiektów technicznych z zastosowaniem w dziedzinie "asset management"; wyznaczanie miar niezawodności na podstawie danych, Statistical methods and models for prediction of the end of life of equipment, Equipment focused models for determination of the effect of maintenance on equipment reliability and remaining life)
 • Grant NCN Uwzględnianie wiedzy dziedzinowej w klasyfikacji na podstawie danych o dużej wymiarowości - z zastosowaniem do badań mikromacierzowych, 2010-12, kierownik
 • Grant NCN Klasyfikacja z grupą otwartą na podstawie danych o dużej wymiarowości - z zastosowaniami w dziedzinie Text Mining, 2016-18, kierownik
Inne:
 • Nagroda JM Rektora PWr. 1999, 2011, 2014
 • Wyróżnienie JM Rektora PWr. z okazji 100 lecia uczelni technicznych we Wrocławiu, 2011
 • Dyplom Microsoft Certified Professional
 • Kurs Data Mining - techniki i narzędzia - SAS Institute
 • Kurs Zaawansowane programowanie w systemie SAS - SAS Institute
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) Univ. of Cambridge
 • Visiting researcher, Ontario Hydro Research Division, Toronto, Kanada, 1992-93
 • Visiting lecturer w University of Applied Sciences, Hagenberg, Austria (Studiengang Bioinformatik, Studiengang Software Engineering)