..

Aktualna lista publikacji
 1. Jarnicki Jacek, Woda Marek: Digital image processing, editing and compression for applications for applications in web.
 2. Nikodem Jan, Woda Marek, Nikodem Maciej: Spatial communication activity in wireless sensor networks based on migrated base stations. W: Wireless sensor networks : technology and protocols / ed. by Mohammad A. Matin. Rijeka : InTech, 2012. s. 99-116.
 3. Woda Marek, Chmara Paweł: General-purpose computation on graphics hardware for fractal compression acceleration. W: Dependability in complex system modelling / eds. Jacek Mazurkiewicz [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 181-200.
 4. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Tomczyk Andrzej, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Majewski Jacek, Rutecki Krzysztof G: Analiza przepustowości, funkcjonalności oraz zasad współpracy elementów sieci WSN. Podzadanie 7.1, punkt kontrolny M8.
 5. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Bęben Bartosz: Sieć sensoryczna w projekcie CiS w fazie pilotażowe. Podzadanie 7.1, działanie 9 i 12.
 6. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek: Instalacja i konfiguracja nadrzędnego serwera systemu w sieci pilotażowej. Podzadanie 7.1, działanie 9 i 12.
 7. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Górecki Jan, Pyda Daniel, Panecki Szymon J, Bęben Bartosz, Kumor Tomasz: Opracowanie strategii dotyczącej akwizycji, gromadzenia danych, raportowania i alarmowania zagrożeń. Podzadanie 7.1, działanie 8.
 8. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Duszel Bartosz: Pomiary warunków środowiskowych wraz ze wstępną analizą statystyczną. Podzadanie 7.1, Kamień Milowy M5: opracowanie wyników rocznych pomiarów wraz ze wstępnym opracowaniem.
 9. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Duszel Bartosz: Pomiary warunków środowiskowych z końcowym opracowaniem statystycznym : opracowanie wyników pomiarów wraz zkońcowym opracowaniem - kamień milowy M7.
 10. Nikodem Jan, Woda Marek, Nikodem Maciej, Klempous Ryszard: Energy awareness spatial routing in wirelless sensors network. W: Advances in information technology from artificial intelligence to virtual reality [Dokument elektroniczny] / ed. by Al-Dahoud Ali. [B.m.] : UBICC Publisher, cop. 2011. s. 112-127.
 11. Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Klempous Ryszard, Woda Marek, Chaczko Zenon: Neighborhood concept for modeling an adaptive routing in wireless sensor network. W: The 23rd European Modeling & Simulation Symposium, EMSS 2011 [Dokument elektroniczny] : Rome, Italy, September 12-14, 2011 / ed. by Agostino Bruzzone [i in.]. Genova : DIPTEM Universita di Genova, cop. 2011. s. 703-708.
 12. Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Klempous Ryszard: Spatial and energy distributed routing in wireless sensor network. W: The 5th International Conference on Information Technology, ICIT 2011 [Dokument elektroniczny] : Amman, Jordan, May 11-13, 2011 / ed. Al-Dahoud Ali. Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2011. s. 50-55.
 13. Rutecki Krzysztof G, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Majewski Jacek, Woda Marek, Nikodem Jan, Nikodem Maciej: Raport 21.: Problemy aplikacyjne i propozycje rozwiązań systemów akwizycji danych dla sieci sensorycznych monitorujących zagrożenia środowiska. W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08 : [praca zbiorowa]. Cz. 1 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. s. 355-374.
 14. Skrobanek Paweł, Woda Marek: Analysis of timing requirements for intrusion detection and prevention using fault tree with time dependencies. W: Intrusion detection systems / ed. by Pawel Skrobanek. Rijeka : InTech, 2011. s. 307-324.
 15. Woda Marek, Kubacki-Gorwecki Konrad: Utilization of students' learning styles for e-learning efficiency improvement. W: Advances in information technology from artificial intelligence to virtual reality [Dokument elektroniczny] / ed. by Al-Dahoud Ali. [B.m.] : UBICC Publisher, cop. 2011. s. 76-93.
 16. Woda Marek, Kubacki-Gorwecki Konrad: An effective learning environment. W: Dependable computer systems / Wojciech Zamojski [i in.] (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2011. s. 285-299.
 17. Woda Marek, Kubacki-Gorwecki Konrad: Students learning styles classification for e-education. W: The 5th International Conference on Information Technology, ICIT 2011 [Dokument elektroniczny] : Amman, Jordan, May 11-13, 2011 / ed. Al-Dahoud Ali. Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2011. s. 78-83.
 18. Al-Dahoud Ali, Woda Marek, Walkowiak Tomasz: Dependable e-learning systems. W: E-learning, experiences and future / ed. by Safeeullah Soomro. Vukovar : In-Teh, cop. 2010. s. 295-303.
 19. Magott Jan, Woda Marek: Model for evaluation of SOA security metrics using atttack graphs. W: International Journal of Critical Computer-Based Systems [Dokument elektroniczny]. 2010, vol. 1, nr 1-3, s. 161-177.
 20. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Górecki Jan, Woda Marek, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Opracowanie wyników pomiarów różnych technik transmisji danych - transmisja UDP. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M4.
 21. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Górecki Jan, Woda Marek, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Opracowanie wyników pomiarów różnych technik transmisji danych - transmisja FTP. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M4.
 22. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Górecki Jan, Woda Marek, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Opracowanie wyników pomiarów różnych technik transmisji danych - transmisja HTTP. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M4.
 23. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Górecki Jan, Woda Marek, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Opracowanie wyników pomiarów różnych technik transmisji danych - transmisja TCP. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M4.
 24. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Górecki Jan, Woda Marek, Rutecki Krzysztof G, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Symulator sieci WSN. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M6.
 25. Miedziński Bogdan, Zieliński Ryszard, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Głowacki Marcin, Jóskiewicz Zbigniew, Debita Grzegorz, Górecki Jan, Rutecki Krzysztof G: Analiza dostępnych na rynku mikroprocesorowych węzłów sieci wyposażonych w czujniki oraz mini-robotów (do modelowania śledzenia). Podzadanie 7.1. Zadanie 1.
 26. Miedziński Bogdan, Zieliński Ryszard, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Głowacki Marcin, Jóskiewicz Zbigniew, Debita Grzegorz, Górecki Jan, Rutecki Krzysztof G: Wykonanie opracowań badawczych z zakresu WSN. Podzadanie 7.1, Punkt kontrolny M1.
 27. Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Chaczko Zenon: Wireless sensors network simulator for modeling relation based communication activity. W: Fifth International Conference on Broadband and Biomedical Communications, IB2Com 2010 [Dokument elektroniczny], Malaga, Spain, 15-17 December 2010. [Piscataway, NJ] : IEEE, cop. 2010. [6] s.
 28. Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek, Klempous Ryszard, Chaczko Zenon: Relation-based message routing in wireless sensor networks. W: Smart wireless sensor networks / ed. by Hoang Duc Chinh, Yen Kheng Tan. Rijeka : InTech, 2010. s. 127-145.
 29. Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Chaczko Zenon: Directed cooperation in multihop wireless sensors network. W: International Journal of Electronics and Telecommunications. 2010, vol. 56, nr 1, s. 7-11.
 30. Woda Marek: Effective knowledge acquisition by means of teaching strategies. W: Computational intelligence and modern heuristics / ed. by Al-Dahoud Ali. Vukovar : In-Teh, 2010. s. 99-106.
 31. Wośko Michał, Woda Marek: Global quality of service as a remedy for dependability issues in composite Web services. W: Dependability of networks / eds. Tomasz Walkowiak [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 197-210.
 32. Wośko Michał, Woda Marek: Globalna jakość usług (QoS) w złożonych usługach sieciowych. W: Współczesna problematyka sieci komputerowych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja, Arkadiusza Jestratjewa. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. s. 19-30.
 33. Bagrij Łukasz, Nowak Katarzyna, Woda Marek: Applying queuing models for assessing network services dependability parameters in modern information systems. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2009, Brunów, Poland, 30 June - 02 July, 2009 / eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2009. s. 135-143.
 34. Miedziński Bogdan, Rutecki Krzysztof G, Staniec Kamil, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Debita Grzegorz, Górecki Jan, Głowacki Marcin, Zieliński Ryszard, Jóskiewicz Zbigniew, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek: Badanie wydajności komunikacji dla przyjętej, opracowanej struktury sieci.
 35. Miedziński Bogdan, Debita Grzegorz, Górecki Jan, Habrych Marcin, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Rutecki Krzysztof G, Dzierżanowski Witold, Tomczyk Andrzej, Wachulak Łukasz, Woda Marek: Opracowanie wyników pomiarów różnych technik transmisji danych - punkt kontrolny M4.
 36. Miedziński Bogdan, Górecki Jan, Tomczyk Andrzej, Habrych Marcin, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Rutecki Krzysztof, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek: Założenia do opracowania systemu komunikacji.
 37. Miedziński Bogdan, Górecki Jan, Tomczyk Andrzej, Habrych Marcin, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Debita Grzegorz, Rutecki Krzysztof, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Woda Marek: Założenia sprzętowo-programowe węzła pomiarowego.
 38. Miedziński Bogdan, Rutecki Krzysztof, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Górecki Jan, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Zieliński Ryszard, Jóskiewicz Zbigniew, Bieńkowski Paweł, Głowacki Marcin, Staniec Kamil, Debita Grzegorz: Analiza kompatybilności elektromagnetycznej wewnątrz i pozasystemowej w aspekcie planowania i utrzymywania bezprzewodowych rozproszonych systemów sieci sensorycznych : podzadanie 7.1 działanie 1.
 39. Miedziński Bogdan, Habrych Marcin, Rutecki Krzysztof, Tomczyk Andrzej, Debita Grzegorz, Zieliński Ryszard, Nikodem Jan, Nikodem Maciej, Klempous Ryszard, Woda Marek, Głowacki Marcin, Jóskiewicz Zbigniew, Górecki Jan: Kompletacja i zakup wybranych czujników do mierzonych parametrów środowiskowych i wymagań transmisyjnych : Podzadanie 7.1 działanie 1.
 40. Miedziński Bogdan, Rutecki Krzysztof, Habrych Marcin, Tomczyk Andrzej, Debita Grzegorz, Majewski Jacek, Staniec Kamil, Dzierżanowski Witold, Górecki Jan, Głowacki Marcin, Zieliński Ryszard, Jóskiewicz Zbigniew, Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Klempous Maciej, Woda Marek: Analiza przydatności wybranych czujników do mierzonych parametrów środowiskowych.
 41. Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Chaczko Zenon: Multihop communication in wireless sensors network based on directed cooperation. W: BROADBABDCOM'09, July 15-18, 2009, Wrocław, Poland [Dokument elektroniczny] : selected papers on Broadband Communication, Information Technology & Biomedical Application / [eds Tomasz Janiczek i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 239-241.
 42. Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek, Chaczko Zenon: Modeling a spatial communication activity in wireless sensors network. W: The International Workshop on Modeling & Applied Simulation, MAS 2009, September 23-25, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain / ed. by Osman Balci [i in.]. La Laguna : ISAATC, cop. 2009. s. 50-55.
 43. Nikodem Jan, Klempous Ryszard, Nikodem Maciej, Woda Marek: Directed communication in Wireless Sensor Network based on Digital Terrain Model. W: 2009 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (LINDI), Linz, Austria, 10-11 September 2009 / [Witold Jacak i in. eds.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2009. s. 87-91.
 44. Woda Marek: Introduction of teaching strategies as a method to increase effectiveness of knowledge acquisition. W: The 4th International Conference on Information Technology, ICIT 2009 [Dokument elektroniczny], Amman, Jordan, June 3-5, 2009 / ed. Al-Dahoud Ali. Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2009. s. 121-125.
 45. Adamiec Robert, Walkowiak Tomasz, Woda Marek: Efektywne tworzenie e-wykładów. W: Nowe Media w Edukacji 2008 : zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Wrocław, 22 września 2008. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 7-13.
 46. Al-Dahoud Ali, Walkowiak Tomasz, Woda Marek: Dependability aspects of e-learning systems. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 73-79.
 47. Bagrij Łukasz, Nowak Katarzyna, Woda Marek: Dependability evaluation of service-oriented information system using computer simulation and post-processing results. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 237-244.
 48. Magott Jan, Woda Marek: Evaluation of SOA security metrics using attack graphs. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 277-284.
 49. Woda Marek: Zarządzanie procesem uczenia w komputerowych systemach wspomagających nauczanie. W: Nowe Media w Edukacji 2008 : zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Wrocław, 22 września 2008. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 147-155.
 50. Woda Marek, Walkowiak Tomasz: Agent based approach to events monitoring in Complex Information Systems. W: The Second International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE 2008) [Dokument elektroniczny], Cap Esterel, France, 25-31 August 2008 / eds Andre Cotton [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 397-402.
 51. Woda Marek, Walkowiak Tomasz: Wybór optymalnej platformy zdalnego nauczania. W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały krajowej konferencji naukowej, Łódź, 25-27 czerwca 2008 / red. Edward Kącki, Joanna Stempczyńska. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2008. s. 119-122.
 52. Woda Marek, Bagrij Łukasz: Comprehensive planning platform framework for managing service-oriented information systems. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems, DepCoS - RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 285-292.
 53. Magott Jan, Skrobanek Paweł, Woda Marek: Analysis of timing requirements for intrusion detection system. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems. DepCoS - RELCOMEX 2007, Szklarska Poręba, Poland, 14-16 June, 2007 / Eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2007. s. 278-285.
 54. Woda Marek, Walkowiak Tomasz: Multi agent event monitoring system. W: The 3rd International Conference on Information Technology. ICIT 2007 [Dokument elektroniczny]. Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan, May 9-11, 2007 / Ed. by Al-Dahoud Ali. [B.m. : b.w., 2007. 7] s.
 55. Mghawish Afif, Woda Marek, Michalec Piotr: Guidelines for teaching material composition in computer aided learning. W: WSEAS Transactions on Advences in Engineering Education. 2006, vol. 3, iss. 4, s. 190-194.
 56. Mghawish Afif, Mazur Zygmunt, Michalec Piotr, Woda Marek: Processing transactions with temporal-probabilistic description. W: WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2006, vol. 3, iss. 6, s. 1169-1172.
 57. Woda Marek: Zarządzanie procesem uczenia w komputerowych systemach wspomagających nauczanie.
 58. Woda Marek: Guidelines for teaching material composition in computer aided learning.
 59. Woda Marek: Conception of composing learning content into learning tree to ensure reliability of learning material. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems. DepCoS - RELCOMEX 2006, Szklarska Poręba, 25-27 May 2006 / Eds W. Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2006. s. 374-381.
 60. Mazur Zygmunt, Michalec Piotr, Woda Marek: The proposal of applying temporal-probabilistic dependencies into database system. W: Human computer interaction. The 2nd International Refereed Conference on Information Technology. ICIT 2005, Amman, Jordan, May 3rd - 5th, 2005 / [Ed. by Al-Dahoud Ali]. [Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2005]. s. 287-290.
 61. Michalec Piotr, Woda Marek: Algorytm automatycznej segmentacji płuc na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej. W: Inżynieria komputerowa. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Zamojskiego. Warszawa : WKŁ, 2005. s. 491-503.
 62. Walkowiak Tomasz, Woda Marek: Komunikacja w systemach e-learningowych. W: Internet 2005. Red. D. J. Bem [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 407-421.
 63. Woda Marek, Emilianowicz Jarosław: Wybrane zagadnienia utraty bezpieczeństwa poufności informacyjnej systemów ze swobodnym dostępem do sieci. W: Internet 2005. Red. D. J. Bem [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 135-144.
 64. Woda Marek: Reporting in Help Desk - get important information. W: Help Desk 2005. Konference. Institute for International Research. Praha, 21-22 cervna 2005. [B.m. : b.w.], 2005. 10 s.
 65. Woda Marek: Wsparcie e-edukacji poprzez wykorzystanie agentów. W: Uniwersytet Wirtualny: VU '2005. V Konferencja [Dokument elektroniczny], Warszawa, 2-4 czerwca 2005. [Warszawa : Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego PWarsz.], cop. 2005. [5] s.
 66. Woda Marek, Michalec Piotr: Distance learning system: multi-agent approach. W: Journal of Digital Information Management. 2005, vol. 3, nr 3, s. 198-201.
 67. Woda Marek: System zdalnego nauczania w ujęciu agentowym. W: Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium, Wrocław, 28 stycznia 2005. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 192-200.
 68. Woda Marek: HEAT - nowoczesne rozwiązanie Help Desk. W: Systemy IT. 2005 nr 1/2, s. 23-26.
 69. Barański Włodzimierz, Woda Marek, Michalec Piotr: Security and data safety in informational systems. W: 10th International Conference on Soft Computing. Mendel 2004, Brno, Czech Republic, June 16-18, 2004 / [Eds Matousek Radomil, Osmera Pavel]. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2004. s. 247-250.
 70. Michalec Piotr, Woda Marek: Automatic lungs selection in digital chest radiography. W: 10th International Conference on Soft Computing. Mendel 2004, Brno, Czech Republic, June 16-18, 2004 / [Eds Matousek Radomil, Osmera Pavel]. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2004. s. 240-246.
 71. Woda Marek: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, [Szklarska Poręba, 16-17 września 2004]. Vol. 1 / pod red. Czesława Daniłowicza. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2004. s. 169-178.
 72. Woda Marek, Michalec Piotr: Learning Agents - new approach for improvement e-learning solutions. W: 10th International Conference on Soft Computing. Mendel 2004, Brno, Czech Republic, June 16-18, 2004 / [Eds Matousek Radomil, Osmera Pavel]. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2004. s. 174-177.
 73. Woda Marek, Walkowiak Tomasz: Internet - a modern e-learning medium. W: Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. ICSC 2004. Proceedings, Kunovice, Czech Republic, January 29-30, 2004 / [Ed. by Imrich Rukovansky, Pavel Osmera]. Kunovice : Evropsky polytechnicky institut, 2004. s. 205-214.
 74. Barański Włodzimierz, Woda Marek: A new approach of ensuring security and incorporating digital rights management in operating system. W: 9th International Conference on Soft Computing. Mendel 2003, Brno, Czech Republic, June 4-6, 2003 / [Eds Matousek Radomil, Osmera Pavel]. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2003. s. 237-242.
 75. Emilianowicz Jarosław, Woda Marek: Strumieniem płyną dane. W: Świat Telekomunikacji. 2003 grudzień wyd. spec., s. 34-37.
 76. Emilianowicz Jarosław, Woda Marek: Statystyczny czas trwania połączeń modemowych. W: V Ogólnopolska Konferencja Internet - Wrocław 2003. Materiały konferencyjne, [Wrocław], 4-5 grudnia 2003. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 79-87.
 77. Emilianowicz Jarosław, Woda Marek: Transmisja dźwięku i obrazu z wykorzystaniem mediów strumieniowych na łączach o niskiej przepływności. W: ISDN - Systemy dostępowe. Warsztaty - Wrocław 2003. VI Ogólnopolska konferencja. Materiały konferencyjne, Wrocław, 10-11.04.2003. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., cop. 2003. s. 91-105.
 78. Woda Marek, Emilianowicz Jarosław: Learning agents - nowe podejście usprawniające zdalne nauczanie. W: V Ogólnopolska Konferencja Internet - Wrocław 2003. Materiały konferencyjne, [Wrocław], 4-5 grudnia 2003. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 250-256.
 79. Woda Marek, Emilianowicz Jarosław: Audio/video transmission on low bandwidth connections utilizing streaming media technology. W: The Proceedings of the International Conference on Information Technology & Natural Science. ICITNS 2003, [Amman], 19-21/10/2003 / Ed. by Abdelfatah A. Yahya [i in.]. [B.m.] : Al-Shabab Press, [2003]. s. 114-121.
 80. Walkowiak Tomasz, Woda Marek: Internet - nowoczesne medium nauczania. W: IV Ogólnopolska Konferencja Internet - Wrocław 2002. Materiały konferencyjne, [Wrocław, 5-6 grudnia 2002]. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2002. s. 246-254.

 81. Dane pobrano z bazy DONA. Stan na 2012-10-01 19:23:02.