dr inż. Tomasz Walkowiak
 twalkow180x220.jpg 
pokój:   227, C3

telefon: 71 320 39 96

e-mail:  Tomasz.Walkowiak(at)pwr.edu.pl

G

Dydaktyka:

 

Projekty:
 • Grant OPUS (UMO-2016/21/B/ST6/02159): Klasyfikacja z grupą otwartą na podstawie danych o dużej wymiarowości - z zastosowaniami w dziedzinie Text Mining, 
 • AZON (Program Operacyjny Polska Cyfrowa): Atlas Zasobów Otwartych Nauki
 • CLARIN-PL clarin-pl.eu , 2016-2018
 • CLARIN-PL support (3255/CLARIN ERIC/2015/0) Designing research methodology for the development of CLARIN language technology infrastructure and disseminating CLARIN research infrastructure, 2015-2016
 • CLARIN-PL (6358/IA/119/2013): Polish part of the CLARIN ERIC research infrastructure Common Language Resources and Technology Infrastructure
 • POIG.01.01.02-14-013/09SyNaT: Research Task: “Construction of an open, repository hosting and communication platform for the network knowledge resources for science, education and open knowledge society”
 • Grant MNiSzW Nr: N N509 496238: Optymalizacja strategii rekonfiguracji dyskretnych systemów transportowych w sytuacjach kryzysowych, 2010-2013
 • VI Program Ramowy IST-2004-026600-DESEREC: Dependability and Security by Enhanced Reconfigurability. 2006-2009
 • Grant 208/6.PR UE/2006/7 „Rozszerzona rekonfigurowalność jako metoda podwyższenia bezpieczeństwa", 2007-2009 
 • Grant KBN  n: 4 T12C 058 30 Zastosowanie metod eksploatacji danych do analizy charakterystyk funkcjonalnych i niezawodności systemów transportowych, 2006-2009 
 • Grant KBN Nr 5 T12C 021 25:
  Metody oceny niezawodności i kosztów eksploatacji złożonych systemów transportu dyskretnego. 2003-2006
 • Grant KBN Nr 9 T12C 072 17 :
  Analiza niezawodności i kosztów napraw systemów transportowych. 1999-2002
 • Grant KBN Nr: 3 P403 028 04 :
  System rozpoznawania i detekcji ruchu obiektów. 1994-1995
 • Grant KBN Nr: 8 T11B 020 11: System rozpoznawania i śledzenia obiektów ruchomych na podstawie informacji akustycznej. 1996-1998
 • TEMPUS S_JEP 07648: Courseware-oriented Higher Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering.
  Tworzenie multimedialnej lekcji "Zarządzanie pamięcią". 1994 -1997
 • TEMPUS S_JEP 07569:  Electronics Laboratories Simulation and Cources.
  Pomoc w zarządzaniu projektem oraz tworzeniu symulacyjnego laboratorium urządzeń peryferyjnych i procesorów sygnałowych. 1994 -1997
 • IV Program Ramowy INCO-COPERNICUS PL96-1046: Multimedia Education: An Experiment in Delivering CBL Material. Praca badawcza nad użyciem multimediów w nauczaniu na odległość,
  sieciowe laboratotium wirtualne 1998-2001
 • Użycie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych. Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania 1994-1995
 • System do automatycznego pomiaru grubości warstwy tlenków na powierzchni walcówki miedzi.
  Huta Miedzi "Cedynia" w Orsku. Realizacja oprogramowania do sterowania i obsługi procesu pomiaru. 1996-1997.
Hobby i inne informacje:
 • Góry Sowie
 • Rodzina: Żona, 3 chłopaków