prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
  
pokój:   203, C3

telefon: 320 34 33

e-mail:  Wojciech.Zamojski(at)pwr.edu.pl

 

 

Przebieg pracy naukowej:
 • mgr inż.: Politechnika Wrocławska, Wydział Łączności (Elektroniki)
  elektronika (maszyny matematyczne), 1965
 • dr inż.: Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej,
  elektronika (cybernetyka), 1969
 • dr hab.: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,
  elektronika i informatyka, 1980
 • prof. (tytuł): Politechnika Wrocławska, Przewodniczący Rady Państwa,
  nauki techniczne (informatyka), 1987
Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in.:
 • niezawodność
 • e-learning
 • bezpieczeństwo
 • systemy transportowe i informatyczne
Wybrane projekty:
 • 208/6.PR UE/2006/7 „Rozszerzona rekonfigurowalność jako metoda podwyższenia bezpieczeństwa”, Kierownik
 • 119/E-366/SPB./5.PR UE "Sieć"/DIE 234/2004-2005 "Bezpieczeństwo i niezawodność wyrobów, systemów i struktur przemysłowych SAFERELNET", 2004-2005, Kierownik
 • 4 T12C 058 30 „Zastosowanie metod eksploatacji danych do analizy charakterystyk funkcjonalnych i niezawodności systemów transportowych”, 2006-2009, Kierownik
 • 5 T12C 021 25 „Metody oceny niezawodności i kosztów eksploatacji złożonych systemów transportu dyskretnego”, 2003-2006, Kierownik
 • 9 T12C 072 17 „Analiza niezawodności i kosztów napraw systemów transportowych”, 1999-2002, Kierownik
Wyróżnienia:
 • Nagrody ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1974, 1977, 1987
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997
 • Nagrody JM Rektora Politechniki Wrocławskiej 1978, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987,
  1988, 1989, 1990, 1992, 1993
 • Nagrody Dziekana Wydziału Elektroniki P.Wr.