..

Aktualna lista publikacji
 1. Zamojski Wojciech: Dependability of a discrete transport system. W: Journal of Polish Safety and Reliability Association. 2012, vol. 3, nr 2, s. 159-168.
 2. Zamojski Wojciech: Równoważenie obciążenia w warunkach zawodnych sieci komputerowych.
 3. Zamojski Wojciech, [Red.], Mazurkiewicz Jacek, [Red.], Sugier Jarosław, [Red.], Walkowiak Tomasz, [Red.], Kacprzyk Janusz, [Red.]: Complex systems and dependability.
 4. Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek, Nowak Katarzyna: Transport system modeled for dependability anaysis. W: Frontiers in information technology [Dokument elektroniczny] / ed. by Al-Dahoud Ali. [B.m.] : MASAUM Network, 2012. s. 38-43.
 5. Zamojski Wojciech: Model funkcjonalno-niezawodnościowy sieci webowej.
 6. Zamojski Wojciech: Miary efektywności sieci i próby ich oszacowania.
 7. Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek: From reliability to system dependability - theory and models. W: Summer Safety and Reliability Seminars, SSARS 2011, [Gdańsk-Sopot, Poland, 03-09 July 2011]. Vol. 1 / [eds. Krzysztof Kołowrocki, Joanna Soszyńska-Budny]. Gdynia : Polish Safety and Reliability Association, [2011]. s. 223-231.
 8. Zamojski Wojciech, [Red.], Kacprzyk Janusz, [Red.], Mazurkiewicz Jacek, [Red.], Sugier Jarosław, [Red.], Walkowiak Tomasz, [Red.]: Dependable computer systems.
 9. Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek, Nowak Katarzyna: Dependability model of a discrete transport system. W: The 5th International Conference on Information Technology, ICIT 2011 [Dokument elektroniczny] : Amman, Jordan, May 11-13, 2011 / ed. Al-Dahoud Ali. Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2011. s. 35-41.
 10. Mazurkiewicz Jacek, [Red.], Sugier Jarosław, [Red.], Walkowiak Tomasz, [Red.], Zamojski Wojciech, [Red.]: Models and methodology of system dependability.
 11. Sugier Jarosław, [Red.], Mazurkiewicz Jacek, [Red.], Walkowiak Tomasz, [Red.], Zamojski Wojciech, [Red.]: Technical approach to dependability.
 12. Walkowiak Tomasz, [Red.], Mazurkiewicz Jacek, [Red.], Sugier Jarosław, [Red.], Zamojski Wojciech, [Red.]: Dependability of networks.
 13. Zamojski Wojciech: Dependability a cykl życia systemów informatycznych.
 14. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz: Services net modeling for dependability analysis. W: Computational intelligence and modern heuristics / ed. by Al-Dahoud Ali. Vukovar : In-Teh, 2010. s. 1-15.
 15. Zamojski Wojciech, Sugier Jarosław: Editorial. W: International Journal of Critical Computer-Based Systems [Dokument elektroniczny]. 2010, vol. 1, nr 1-3, s. 1-4.
 16. Nowak Katarzyna, Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek: Functional-dependability metrics for business service oriented complex information systems. W: Mendel 2009 : 15th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, June 24-26, 2009 / [ed. Matoušek Radek]. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2009. s. 234-238.
 17. Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Podstawowe pojęcia pewności działania sieci usług. W: Niezawodność systemów antropotechnicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [11-17 stycznia] 2009. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2009. s. 384-393.
 18. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz, Adamiec Robert, Al-Dahoud Ali: New approach to e-lecturing. W: International Journal of Internet Technology and Secured Transactions. 2009, vol. 1, nr 3/4, s. 272-284.
 19. Zamojski Wojciech: Dependability of services networks. W: Proceedings of the Third Summer Safety and Reliability Seminars 2009, SSARS 2009, Gdańsk-Sopot, Poland, 19-25 July 2009. [Vol. 2 / eds Krzysztof Kołowrocki, Joanna Soszyńska, Enrico Zio]. Gdańsk : Polish Safety and Reliability Association, [2009]. s. 387-396.
 20. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz: An approach to service net modelling. W: The 4th International Conference on Information Technology, ICIT 2009 [Dokument elektroniczny], Amman, Jordan, June 3-5, 2009 / ed. Al-Dahoud Ali. Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2009. s. 112-120.
 21. Caban Dariusz, Zamojski Wojciech: Dependability analysis of information systems with hierarchical reconfiguration of services. W: The Second International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE 2008) [Dokument elektroniczny], Cap Esterel, France, 25-31 August 2008 / eds Andre Cotton [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2008. s. 350-355.
 22. Jarnicki Jacek, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Gotowość funkcjonalna w systemach transportu dyskretnego. W: Metody utrzymania gotowości systemów : XXXVI Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [7-12 stycznia] 2008. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2008. s. 128-138.
 23. Zamojski Wojciech, Barański Włodzimierz, Nowak Katarzyna: Reliability and security in large computer systems. W: Sixth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments, ICSC 2008 : proceedings, Kunovice, Czech Republic, January 25, 2008 / [ed. by Imrich Rukovansky, Pavel Osmera]. Kunovice : European Polytechnical Institute, 2008. s. 53-56.
 24. Zamojski Wojciech, Adamiec Robert, Walkowiak Tomasz: Multimedia approach to e-lectures in Flash environment. W: The 3rd International Conference on Information Technology. ICIT 2007 [Dokument elektroniczny]. Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan, May 9-11, 2007 / Ed. by Al-Dahoud Ali. [B.m. : b.w., 2007. 6] s.
 25. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Maintenance policy of a network with traffic reconfiguration. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems. DepCoS - RELCOMEX 2007, Szklarska Poręba, Poland, 14-16 June, 2007 / Eds Wojciech Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2007. s. 213-220.
 26. Zamojski Wojciech: Model funkcjonalno-niezawodnościowy systemu transportu dyskretnego. W: Systemy transportu dyskretnego. Modele. Niezawodność. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Zamojskiego. Warszawa : WKŁ, 2007. s. 9-28.
 27. Zamojski Wojciech: Modelowanie wydajności sieci z przepływami. W: Problemy niezawodności systemów. XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [8-13 stycznia] 2007. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2007. s. 562-570.
 28. Zamojski Wojciech, [Red.]: Systemy transportu dyskretnego : Modele. Niezawodność. Praca zbiorowa.
 29. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Modelling of a maintenance policy system for computer networks. W: Journal of KONBiN. 2006, vol. 1, nr 1, s. 283-290.
 30. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Introduction to the dependability modeling of computer systems. W: Proceedings of International Conference on Dependability of Computer Systems. DepCoS - RELCOMEX 2006, Szklarska Poręba, 25-27 May 2006 / Eds W. Zamojski [i in.]. Los Alamitos [i in.] : IEEE Computer Society [Press], cop. 2006. s. 100-107.
 31. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Impact of software failures on the reliability of a man-computer system. W: International Journal of Reliability, Quality, and Safety Engineering. 2006, vol. 13, nr 2, s. 149-156.
 32. Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Heuristic sequential classifiers based on multilayer perceptron and probabilistic neural network. W: Human computer interaction. The 2nd International Refereed Conference on Information Technology. ICIT 2005, Amman, Jordan, May 3rd - 5th, 2005 / [Ed. by Al-Dahoud Ali]. [Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2005]. s. 202-206.
 33. Zamojski Wojciech: Model funkcjonalno-niezawodnościowy systemu komputer - człowiek. W: Inżynieria komputerowa. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Zamojskiego. Warszawa : WKŁ, 2005. s. 278-297.
 34. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Wpływ błędów użytkownika na niezawodność systemu komputer-człowiek. W: Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń. XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [10-15 stycznia] 2005. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2005. s. 573-585.
 35. Zamojski Wojciech, [Red.]: Inżynieria komputerowa. Praca zbiorowa.
 36. Zamojski Wojciech: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa e-płatności. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, [Szklarska Poręba, 16-17 września 2004]. Vol. 1 / pod red. Czesława Daniłowicza. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2004. s. 179-188.
 37. Zamojski Wojciech: Internet w działalności gospodarczej.
 38. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz: Acoustic localization of multiple vehicles. W: Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. ICSC 2004. Proceedings, Kunovice, Czech Republic, January 29-30, 2004 / [Ed. by Imrich Rukovansky, Pavel Osmera]. Kunovice : Evropsky polytechnicky institut, 2004. s. 185-192.
 39. Zamojski Wojciech: Redundancja sprzętowa współczesnych systemów technicznych. W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności. XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [5-10 stycznia] 2004. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2004]. s. 398-411.
 40. Zamojski Wojciech: Remarks on reliability of future computer systems. W: The Proceedings of the International Conference on Information Technology & Natural Science. ICITNS 2003, [Amman], 19-21/10/2003 / Ed. by Abdelfatah A. Yahya [i in.]. [B.m.] : Al-Shabab Press, [2003]. s. 191-196.
 41. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz: Trends in the theory and engineering of reliability applied to the NBIC technology. W: Safety and Reliability International Conference. To safer life and environment. KONBiN 2003, Gdynia, May 27-30, 2003. Vol. 3. Warszawa : Wydaw. ITWL, 2003. s. 383-390.
 42. Zamojski Wojciech: Prognoza rozwoju teorii i techniki niezawodności systemów. W: Metody prognozowania w inżynierii niezawodności. XXXI Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [6-10 stycznia] 2003. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2003. s. 466-478.
 43. Zamojski Wojciech: Future of computer science in the NBIC revolution. W: First International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. ICSC 2003. Proceedings, Kunovice, Czech Republic, January 30-31, 2003 / Ed. by Pavel Kubala, Evzen Nemec, Andrea Simonova. Kunovice : European Polytechnical Institute, cop. 2003. s. 186-189.
 44. Jarnicki Jacek, Mazurkiewicz Jacek, Zamojski Wojciech: Model systemu transportu dyskretnego. W: Niezawodność systemów. XXX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, 7-11 stycznia 2002. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2002. s. 149-157.
 45. Mazurkiewicz Jacek, Zamojski Wojciech: Systolic-based hardware realisation of Hopfield neural network. W: Electronica e Telecommunicacoes. 2002 vol. 3, nr 5, s. 392-399.
 46. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz, Mazurkiewicz Jacek: Sieci neuronowe w zadaniu akustycznej detekcji liczby pojazdów silnikowych.
 47. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz: Analiza niezawodnościowo-ekonomiczna systemu transportu dyskretnego.
 48. Zamojski Wojciech: Metoda syntezy dyskretnego systemu transportowego. W: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności. KONBiN 2001, Szczyrk, 22-25 V 2001. T. 3. Metody badań niezawodności i bezpieczeństwa. Warszawa : Wydaw. ITWL, 2001. s. 255-261.
 49. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Skowron Krzysztof, Walkowiak Tomasz: Analiza niezawodności systemów transportowych.
 50. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Walkowiak Tomasz, Skowron Krzysztof: Narzędzia komputerowe w analizie niezawodnościowej systemów. W: Komputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów. XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [8-12 stycznia] 2001. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2001. s. 334-342.
 51. Zamojski Wojciech: Markowowski model niezawodności dyskretnego systemu transportowego. W: Komputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów. XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [8-12 stycznia] 2001. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2001. s. 324-333.
 52. Caban Dariusz, Zamojski Wojciech: Ocena niezawodności obiektów mobilnych z wykorzystaniem systemów ekspertowych. W: Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności. XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [10-15 stycznia] 2000. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2000. s. 61-69.
 53. Caban Dariusz, Zamojski Wojciech: Median filter implementations. W: Machine Graphics and Vision. 2000 vol. 9, nr 3, s. 719-728.
 54. Sugier Jarosław, Zamojski Wojciech: Triangulation of NURBS surfaces through adaptive refinement.
 55. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Caban Dariusz, Maciejewski Henryk: Zagadnienie wyznaczania miar niezawodnościowych sieci transportowej ze stałymi trasami.
 56. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz, Caban Dariusz: Badania przyspieszone uszkodzeń starzeniowych - założenia i kierunki badań.
 57. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Walkowiak Tomasz: Ekstymacja nieparametryczna funkcji hazardu.
 58. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz: Algorytm uczenia sieci RBF bazujących na rozkładzie Gaussa oraz rozkładzie t-Studenta.
 59. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Walkowiak Tomasz: Reliability parameters analysis of simple transport system based on neural network.
 60. Zamojski Wojciech: Modelowanie niezawodności systemów z wykorzystaniem sieci Petriego. W: Metody sieciowe w inżynierii niezawodności. XXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [4-9 stycznia] 1999. T. 1. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1999. s. 140-155.
 61. Zamojski Wojciech, Caban Dariusz, Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Skowron Krzysztof, Walkowiak Tomasz: System rozpoznawania i śledzenia obiektów ruchomych na podstawie informacji akustycznej.
 62. Anders G J, Napieralski A K, Zamojski Wojciech: Calculation of the internal thermal resistance and ampacity of 3-core unscreened cables with fillers. W: IEEE Transactions on Power Delivery. 1998 vol. 13, nr 3, s. 699-705.
 63. Caban Dariusz, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Angular response neural networks. W: 2nd Slovak Conference on Artificial Neural Networks. SCANN '98. Conference proceedings, Smolenice, November 10-12, 1998 / Ed. Marian Hrehus. Trnava : VUJE Trnava, 1998. s. 146-150.
 64. Caban Dariusz, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Skowron Krzysztof, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Analiza akustycznych pomiarów poligonowych pod kątem rozpoznawania i lokalizacji pojazdów.
 65. Zamojski Wojciech: Modelowanie i szacowanie niezawodności sysytemów cyfrowych. W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy. Informatyka. 1998 z. 1, s. 75-83.
 66. Caban Dariusz, Skowron Krzysztof, Zamojski Wojciech: A neural network for passive acoustic localisation. W: Proceedings of the Third Conference Neural Networks and their Applications and Summer School on Neural Networks Applications to Signal Processing, Kule, 14 X-18 X 97 / Eds R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, J. Chojcan. Częstochowa : Pol. Neural Netw. Soc., 1997. s. 363-368.
 67. Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz: Mobile object localisation based on acoustic information. W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics. ISIE '97, Guimaraes-Portugal, July 7-11, 1997. Vol. 3 of 3. Piscataway, NJ : IEEE Service Center, 1997. s. 813-818.
 68. Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Eksperymenty i analiza wyników rozpoznawania pojazdów na podstawie sygnałów akustycznych.
 69. Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Algorytm lokalizacji obiektów na podstawie sygnałów akustycznych.
 70. Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: Implementacja algorytmu rozpoznawania obiektów na podstawie sygnałów akustycznych z użyciem technik DSP.
 71. Zamojski Wojciech: Functional-reliability model of systems.
 72. Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz, Zamojski Wojciech: System rozpoznawania i detekcji ruchu obiektu. W: I Konferencja Granty-Automatyka '95. [Referaty, Warszawa, 27-29 czerwca 1995. T. 2]. Zastosowania automatyki. Warszawa : PIAP, 1995. s. 175-184.
 73. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz: Rozpoznawanie pojazdów na podstawie sygnałów akustycznych. W: Nauka i praktyka w rozwoju uzbrojenia i sprzętu inżynieryjnego. II Konferencja naukowo-techniczna. Materiały z konferencji. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Szklarska Poręba, 8-10 maj 1995. T. 1. [B.m. : b.w., 1995]. s. 89-102.
 74. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Maciejewski Henryk, Mazurkiewicz Jacek, Walkowiak Tomasz: Lokalizacja pojazdu ruchomego na podstawie informacji akustycznej. W: Nauka i praktyka w rozwoju uzbrojenia i sprzętu inżynieryjnego. II Konferencja naukowo-techniczna. Materiały z konferencji. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Szklarska Poręba, 8-10 maj 1995. T. 1. [B.m. : b.w., 1995]. s. 103-108.
 75. Zamojski Wojciech, Kapłon Kazimierz: Ocena niezawodności systemów wytwarzania o strukturze pierścieniowej z redundancją. W: Metody podwyższania niezawodności rezerwowaniem. XXIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [9-14 stycznia] 1995. [Radom : MCNEMT, 1995]. s. 189-198.
 76. Korolko Jarosław, Wacławik Grzegorz, Zamojski Wojciech, Opoń Paweł: Opracowanie metod komputerowej realizacji przetwarzania obrazów wizyjnych.
 77. Zamojski Wojciech, Dołęga Cezary-Grzegorz: Spatiotemporal neural network for recognition of handwritten digit chains. W: Proceedings of the 6th Microcomputer School Neural Networks Theory and Applications. Microcomputer '94, Sedmihorky, Cesky Raj, Czech Republic 18-23 September, 1994. Brno : Vydav. CCB, 1994. s. 327-335.
 78. Zamojski Wojciech, Dołęga Cezary-Grzegorz: SPATIOGNITRON - spatiotemporalna sieć neuronowa przeznaczona do rozpoznawania łańcuchów cyfr pisanych ręcznie. W: Neural networks and their applications. Proceedings of the First National Conference, Kule, 12-15.IV.1994. Vol. 1. Częstochowa : PCzęst., 1994. s. 71-81.
 79. Zamojski Wojciech: Functional-reliability model of manufacturing ring system with redundancy tools. W: Tuyen Tap Cac Bao Cao Khoa Hoc. The First Vietnam Conference on Automation (1st VICA). [National Committee for Automation, National Programme of Sciences and Technologies on Automation KC-02, Ministry of Heavy Industry i in.], Hanoi, April 20-22, 1994. Hanoi : [b.w.], 1994. s. 397-410.
 80. Zamojski Wojciech: Approximation of performability of manufacturing ring system with redundancy. W: Reliability, quality control and risk assessment. Proceedings of the IASTED International Conference, Cambridge, Massachusetts USA, October 18-20, 1993 / Eds H. Pham and M. H. Hamza. Anaheim : Acta Press, 1993. s. 26-29.
 81. Zamojski Wojciech: Impact of TEMPUS projects on the computer engineering courses at the Technical University of Wrocław. W: Applied Mathematics and Computer Science. 1993, vol. 3, nr 1, spec. iss., s. 45-56.
 82. Zamojski Wojciech, Walkowiak Tomasz: Application of neural networks to texture recognition.
 83. Zamojski Wojciech: Modelling and approximation of performability of computer controlled manufacturing ring system. W: System modelling control. 7-th International Symposium. Institute of Informatics Technical University of Łódź, Polish Cybernetical Society, Polish Sciety of Medical Informatics, Zakopane, Poland, May 17-21, 1993. Vol. 2. [B.m. : b.w., 1993]. s. 303-311.
 84. Zamojski Wojciech: Zastosowanie sieci Petriego w projektowaniu niezawodności maszyn. W: Kształtowanie i obliczanie niezawodności obiektów technicznych w procesie ich projektowania. XXI Zimowa Szkoła Niezawodności. Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Szczyrk, [4-9 stycznia] 1993. [B.m. : b.w., 1993]. s. 123-139.
 85. Al-Aloosy Abdul K A A, Krzyżak Adam, Zamojski Wojciech: Approximation of a mean time of the slot transfer in the Cambridge Ring. W: Applied Mathematics and Computer Science. 1992, vol. 2, nr 2, s. 237-249.
 86. Al-Aloosy Abdul K A A, Zamojski Wojciech: A Petri net approach to the performability evaluation of a ring transport system. W: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. 1992, vol. 27, z. 3, s. 409-428.
 87. Zamojski Wojciech: Nowe programy nauczania Systemów Mikroprocesorowych i Mikrokomputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W: Dziesiąte Seminarium Metodyczne Informatyki. Instytut Informatyki PWarsz, Borki k/Tomaszowa Mazowieckiego, 7-9 maja 1992. [B.m. : b.w., 1992]. s. 26-33.
 88. Zamojski Wojciech: Elementy projektowania niezawodnościowego obiektów technicznych. W: Inżynieria niezawodności. T. 2. Poradnik pod red. Janusza Migdalskiego. Bydgoszcz : ATR, 1992. s. 462-505.
 89. Zamojski Wojciech: Uwagi o modelowaniu i ocenie niezawodności systemów. W: Niezawodność obiektów technicznych. XX Zimowa Szkoła Niezawodności. Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN Zespół Niezawod. Utrzym. Masz. w Ruchu, Szczyrk, [6.01.-10.01.1992]. [B.m. : b.w., 1992]. s. 241-259.
 90. Al-Aloosy Abdul K A A, Kapłon Kazimierz, Krzyżak Adam, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Analiza funkcjonalno-niezawodniościowa lokalnych sieci komputerowych.
 91. Barański Włodzimierz, Nikodem Jan, Olejniczak Marek, Zamojski Wojciech: Oprogramowanie mikroprocesorowego systemu diagnozowania węzłów tarcia dla potrzeb komunikacji z komputerem nadrzędnym.
 92. Zamojski Wojciech, Jarnicki Jacek, Caban Dariusz, Lis Jarosław, Wądołowski Piotr, Ostromęcki Włodzimierz: Rozwój środków informatyki z ukierunkowaniem na budowę i zastosowanie systemów i sieci komputerowych czasu rzeczywistego : Algorytmy przetwarzania i rozpoznawania obrazów wizyjnych w czasie rzeczywistym dla potrzeb sterowania robotami i analizy zdjęć satelitarnych.
 93. Barański Włodzimierz, Koncewicz Dariusz, Mendocha Jacek, Nikodem Jan, Olejniczak Marek, Zamojski Wojciech: Oprogramowanie podstawowe i użytkowe mikroprocesorowego systemu diagnozowania stanów węzłów tarcia.
 94. Caban Dariusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Maciejewski Henryk, Zamojski Wojciech: Zastosowanie sieci Petriego do analizy niezawodnościowej systemów transportowych.
 95. Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Maciejewski Henryk, Zamojski Wojciech: Opracowanie pakietu programów komputerowych dla analizy efektywności i niezawodności struktur systemów transportowych modelowanych przy pomocy sieci Petriego.
 96. Barański Włodzimierz, Florek Janusz, Nikodem Jan, Sterna Antoni, Zamojski Wojciech: Mikrokomputerowy system diagnozowania stanów węzłów tarcia.
 97. Biernat Janusz, Jarnicki Jacek, Janiszyn Mieczyslaw, Kapłon Kazimierz, Zamojski Wojciech: Ocena złożoności obliczeniowej algorytmów wyznaczania miar efektywności i niezawodności systemów transportowych.
 98. Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Zamojski Wojciech: Metody oceny niezawodności systemów transportowych z wykorzystaniem sieci Petriego.
 99. Biernat Janusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Sterna Antoni, Zamojski Wojciech: Określenie metodyki oceny efektywności i niezawodności złożonych systemów transportowych modelowanych przy pomocy sieci Petriego pod kątem analizy komputerowej.
 100. Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Maciejuk Andrzej, Wadolkowski Piotr, Zamojski Wojciech: Opracowanie założeń technicznych, ekonomicznych i programowych do budowy laboratorium dydaktycznego grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów.
 101. Caban Dariusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Tomaszewski Tytus, Zamojski Wojciech: Modelowanie zlozonych systemow transportowych z wykorzystaniem sieci petriego.
 102. Florek Janusz, Nikodem Jan, Sterna Antoni, Zamojski Wojciech: Opracowanie systemu diagnozowania stanow wezlow tarcia przy zastosowaniu techniki mikroprocesorowej.
 103. Zamojski Wojciech: A reliability- functional model of a two computers system. W: Reliability and Exploitation of Computer Systems. RELCOMEX '87. The Fourth International Conference, Książ Castle, 13-16 października 1987. Proceedings 1. Książ Castle, 1987. s. 163-174.
 104. Zamojski Wojciech: A reliability- functional computer system model based on petri nets. W: Reliability and Quality Control. (Proceedings of the IASTED International Symposium), Paris, France June 24-26, 1987. Anaheim : Acta Press, 1987. s. 89-91.
 105. Zamojski Wojciech: Zastosowanie sieci Petri w inżynierskiej analizie niezawodności systemów. W: Materiały III Szkoły Inżynierii Systemów, Kiekrz, 23.03-2.04.1987. Warszawa : Inst. Tech. Wojsk Lotniczych, 1987. s. 245-254.
 106. Biernat Janusz, Jarnicki Jacek, Zamojski Wojciech: Laboratorium dydaktyczne grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów /skrócone założenia.
 107. Chałon Maria, Jarnicki Jacek, Zamojski Wojciech: Ebaza-system zarzadzania relacyjna baza danych.
 108. Biernat Janusz, Bogdan Marian, Caban Dariusz, Chałon Maria, Jacewicz Ryszard, Jarnicki Jacek, Jeleniewski Tadeusz, Jóźwiak Ireneusz, Kapłon Kazimierz, Kołodziej Rudolf, Magott Jan, Zamojski Wojciech: Laboratorium techniki mikroprocesorowej : Pracownia techniki cyfrowej. Pracownia urządzeń zewnętrznych.
 109. Zamojski Wojciech: Projektowanie niezawodnosciowe systemow.
 110. Zamojski Wojciech, Kapłon Kazimierz: Niezawodność systemów komputerowych : Analiza niezawodnościowo-funkcjonalna. W: XIV Gliwickie Dni Jakości i Niezawodności. Materiały z konferencji naukowo-technicznej, /Gliwice, 19.11.85-20.11.85/. Gliwice, 1985. s. 74-82.
 111. Zamojski Wojciech: Preventive reneval of a system realizing jobs. W: 6th Symposium on Reliability in Electronics. RELECTRONIC '85, Budapest-Hungary, August, 26-30. 1985. Proceedings vol.1. Budapest : Omikk-Technoinf., 1985. s. 237-243.
 112. Zamojski Wojciech: Inżynierskie metody analizy niezawodności systemów. W: Inżynieria systemów w rozwoju społeczno-ekonomicznym i obronnym kraju. Materiały kolokwium, Warszawa, kwiecień 1985. [B.m. : b.w.]. s. 439-453.
 113. Zamojski Wojciech: Wybrane zagadnienia utrzymania systemów komputerowych w ruchu. W: Metodyki utrzymania maszyn w ruchu. Materiały Szkoły Zimowej '85, [B.m., 1985]. Katowice : OPT, 1985. s. 180-192.
 114. Zamojski Wojciech: Miary niezawodności systemu. W: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. 1985 vol. 20, z. 2, s. 317-327.
 115. Biernat Janusz, Caban Dariusz, Chałon Maria, Jacewicz Ryszard, Kapłon Kazimierz, Zamojski Wojciech: Laboratorium techniki mikroprocesorowej : Pracownia projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych.
 116. Zamojski Wojciech: Digital system model from the point of view of reliability and performed function. W: Reliability and Exploitation of Computer Systems. RELCOMEX '84. Third International Conference, Książ Castle, 16-19 May 1984. Proceedings 1. Wrocław, 1984. s. 401-407.
 117. Zamojski Wojciech: Strategia utrzymania maszyn w ruchu (niektóre modele matematyczne). W: Problemy utrzymania maszyn w ruchu w aspekcie niezawodności. Materiały Szkoły Zimowej '84, (Wisła, 6-10.01.1984). Koreferaty, dyskusje, ankieta. Katowice : Ośr. Postępu Techn., 1984. s. 27-41.
 118. Bogdan Marian, Chałon Maria, Jacewicz Ryszard, Jóźwiak Ireneusz, Majewski Jacek, Zamojski Wojciech: Pracownia techniki mikroprocesorowej : Oprogramowanie skosne intel 8080/8085-odra 1300.
 119. Chałon Maria, Kopczyk Janusz, Malec Jacek, Sobczak Krzysztof, Wnuk Marek, Zajda Zbigniew, Zamojski Wojciech: Mikroprocesory i mikrokomputery w pracach naukowo-badawczych i dydaktyce.
 120. Biernat Janusz, Jarnicki Jacek, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech, [Red.]: Niezawodność i eksploatacja systemów : Praca zbiorowa.
 121. Caban Dariusz, Szyszkowski Andrzej, Wabik Andrzej, Zamojski Wojciech: Eksperymentalny system przetwarzania rozproszonego.
 122. Caban Dariusz, Szyszkowski Andrzej, Zamojski Wojciech: System nauczania przetwarzania rozproszonego.
 123. Zamojski Wojciech: Problema podbora kontrolja v nektorych sistemach upravlenija proizvodstvom. W: Proektirovanie i postroenie sistem upravlenija s primeneniem evm. Leningrad : LPI, 1980. s. 19-22.
 124. Zamojski Wojciech: Niezawodność systemów komputerowych. W: I Krajowe Kolokwium Niezawodności, Kielce, 8-11.09.1980. Referaty. Cz. 1. Kielce : NOT, 1980. s. 71-121 5 rys.
 125. Zamojski Wojciech: Modele niezawodnościowo-funkcjonalne systemów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów jednoprocesorowych.
 126. Zamojski Wojciech, Szyszkowski Andrzej: Niezawodność systemów komputerowych w pracach Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. W: V Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki, Raba Niżna 21-26 kwietnia 1980. [B.m. : b.w., 1980]. s. 51-55.
 127. Zamojski Wojciech: Problema podbora kontrolja v nekotorych sistemach upravlenija proizvodstvom.
 128. Zamojski Wojciech: Wpływ kontroli automatycznej na wydajność systemu produkcyjnego - model, próba optymalizacja. W: Niezawodność sprzętu elektronicznego. Projektowanie-produkcja-eksploatacja. Rościszów '80. Materiały konferencyjne, Rościszów, [19-23.X.] 1980. Warszawa : PIT, 1980. s. 177-181.
 129. Blonski Stanislaw, Zamojski Wojciech: Miara umożliwiająca porównanie systemów liczących. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1979 nr 28, s. 13-20.
 130. Graczyk Tadeusz, Jarnicki Jacek, Zamojski Wojciech: Metodyka rezerwowania urzadzen technicznych js emc.
 131. Zamojski Wojciech: Szacowanie wskażników niezawodności podczas projektowania systemów, urządzeń i zespołów. W: Niezawodność komputerów i sprzętu Polmatik. (Skrypt). Praca zbiorowa. Warszawa, 1979. s. 50-96.
 132. Zamojski Wojciech: Problema rezerva v sistemach s dinamiceskimi nadeznostno-funkcional'nymi strukturami.
 133. Zamojski Wojciech: Metody podwyzszania niezawodnosci podczas projektowania.
 134. Jóźwiak Ireneusz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Metodyka porownywania a priori niezawodnosci emc i okreslonego typu w zaleznosci od ich konfiguracji i rezimu eksploatacji.
 135. Jóźwiak Ireneusz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Metodyka porownywania,na podstawie danych uzyskanych z eksploatacji,niezawodnosci emc okreslonego typu w zaleznosci od ich konfiguracji i rezimu eksploatacji.
 136. Zamojski Wojciech: Modele niezawodnościowo-funkcjonalne pewnej klasy systemów wyposażonych w zespół środków kontrolno-diagnostycznych. W: Diagnostyka niezawodnościowa systemów technicznych. Materiały na "Szkołę zimową 78", [Jaszowiec, luty 1978. Katowice], 1978. s. 71-87.
 137. Zamojski Wojciech: Niezawodność i eksploatacja systemów komputerowych. W: Informatyka. 1978 R. 13, nr 1, s. 8-9.
 138. Zamojski Wojciech: Eine Methode der Zuverlaessigkeitsanalyse einer gewissen Klasse von Digitalsystemen. W: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dresden. 1978 Jg. 27, H. 2, s. 381-382.
 139. Zamojski Wojciech: Nadeznost' sistem s dinamiceskimi funkcjonal'nymi strukturami. W: Relectronics '77. 4th Symposium on Reliability in Electronics. Proceedings, Budapest, 4-7 October 1977. T. 2. Budapest, 1977. s. 971-979.
 140. Zamojski Wojciech: Wpływ stopnia integracji układów elektronicznych na niezawodność sprzętu.
 141. Zamojski Wojciech: Zuverlassigkeitskenngrossen einer Klasse komplizierter Systeme : Problem der Bewertung der Effektivitat. W: Nachrichtentechnik, Elektronik. 1977 Jg. 27, H. 7, s. 303-304.
 142. Zamojski Wojciech: Nadeznostno-funkcional'naja model' cifrovoj sistemy. W: Izcislitel'na technika - 76. IV Nacionalna konferencija po izcislitel'na technika. Sbornik trudove, Varna, 26-30 September 1976. Varna, 1976. s. 39-46.
 143. Zamojski Wojciech: Voprosy nadeznosti standart-interfejs elektronnych sistem. W: Constronic '76. 2nd Conference on Mechanical Aspects of Electronic Design, Budapest, 13-17 September 1976. 1. Proceedings scientific society for telecommunication. Budapest, 1976. s. 259-265.
 144. Zamojski Wojciech: Wybrane problemy niezawodności systemów cyfrowych. W: Diagnostyka i niezawodność systemów cyfrowych. Międzynarodowe sympozjum, Wisła, 25-27 maj 1976. Katowice, 1976. s. 19-28.
 145. Zamojski Wojciech: Zagadnienie niezawodności w procesie projektowania systemów. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1976 nr 18, s. 3-17.
 146. Zamojski Wojciech: Pewne problemy przyspieszonych badań niezawodności urządzeń elektronicznych. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1976 nr 18, s. 81-94.
 147. Zamojski Wojciech: Oszacowanie wartości współczynnika wykorzystania wielomaszynowych systemów liczących. W: Niezawodność systemów technicznych, Międzygórze, 10-15 II 1976. Wrocław, 1976. s. 199-210.
 148. Zamojski Wojciech: Współczynnik pracy użytecznej jako miara niezawodności systemu liczącego. W: Prace III Krajowej Konferencji Informatyki, Katowice, wrzesień 1975. T. 1. z. 3. Katowice, 1976. 10 s.
 149. Zamojski Wojciech: Zintegrowana sekwencja stanów funkcjonalnych jako podstawa oszacowania niezawodności systemów liczących. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1976 nr 20, s. 57-76.
 150. Zamojski Wojciech: Wybrane problemy efektywności pewnej klasy systemów złożonych. W: Szkoła podstaw inżynierii systemów. Cz. 1. Wprowadzenie. Cz. 4. Miary globalnej oceny systemów. Orzysz, 1976. Cz. 1, s. 81-82 ; Cz. 4, s. 161-186.
 151. Zamojski Wojciech: Teoria i technika niezawodności.
 152. Zamojski Wojciech: Próba oszacowania a priori niezawodności eksploatacyjnej systemów cyfrowych.
 153. Zamojski Wojciech: Problemy niezawodnościowe systemów sterowania EJ i wyniki badań niezawodnościowych różnych wersji układów regulacji elektrowni jądrowej WWER-440. W: Biuletyn MERA. 1975 R. 14, nr 10/11, s. 81-85.
 154. Zamojski Wojciech: Pewna metoda szacowania niezawodności systemów liczących. W: Diagnostyka i niezawodność systemów. [III Krajowa Konferencja], Międzygórze, 10-13 II 1975. Wrocław, 1975. s. 97-106.
 155. Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Charakterystyki niezawodnościowe bloku wejść analogowych systemu SMA.
 156. Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Uniwersalny program na maszynę cyfrową do obliczania i porównywania niezawodności układów regulacji automatycznej elektrowni jądrowych : Analiza porównawcza UAR elektrowni jądrowych typu WWER-440, Siemens i Westinghous.
 157. Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Charakterystyki niezawodnościowe stacyjki sterowania ręcznego ADS-42 system URS.
 158. Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Charakterystyki niezawodnościowe regulatora ciągłego APC-21 systemu URS.
 159. Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni, Zamojski Wojciech: Metody oceny niezawodności urządzeń automatyki elektronicznej aparatów systemu UPS i SMA.
 160. Kociatkiewicz Piotr, Zamojski Wojciech: Urządzenia wejścia - wyjścia maszyn cyfrowych.
 161. Zamojski Wojciech: Niezawodność a diagnostyka.
 162. Zamojski Wojciech, Biernat Janusz: Statystyczna miara rozrzutu punktu pracy a projektowanie niezawodnych urządzeń. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1974 nr 11, s. 55-63.
 163. Barański Włodzimierz, Kołodziej Rudolf, Kuraś Antoni, Sielicki Adam, Zamojski Wojciech: Moduł wyjść cyfrowych i bloki wykonawcze dla systemu modułowego automatyki cyfrowej.
 164. Zamojski Wojciech, Biernat Janusz, Kapłon Kazimierz, Kuraś Antoni: Parametry niezawodnościowe elementów i urządzeń układów regulacji elektrowni jądrowych.
 165. Zamojski Wojciech: Układy cyfrowe i logiczne : [Skrypt].
 166. Zamojski Wojciech: Metoda projektowania układów o złożonej wartości niezawodności konstrukcyjnej. W: Archiwum Automatyki i Telemechaniki. 1972 t. 17, z. 4, s. 483-490.
 167. Komorowski Witold, Zamojski Wojciech: Elementy logiczne półprzewodnikowe.
 168. Zamojski Wojciech: Metoda projektowania układów o założonej wartości niezawodności konstrukcyjnej.
 169. Huzar Zbigniew, Zamojski Wojciech: Struktura wielodostępnego systemu cyfrowego pracującego w uczelni technicznej.
 170. Zamojski Wojciech, Kasierski B, Lesiński Jur: Założenia techniczne do projektu wielodostępnego abonenckiego systemu cyfrowego dla Politechniki Wrocławskiej.
 171. Zamojski Wojciech: Probabilistyczne aspekty syntezy teoretycznej układów logicznych.
 172. Zamojski Wojciech: Statystyczna miara rozrzutu punktu pracy podstawowego układu logicznego. W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 1970 nr 4, s. 3-12.
 173. Barański Włodzimierz, Jeleniewski Tadeusz, Koleśnik Krystyna, Kołodziej Rudolf, Pawęska Ryszard, Pawlina Apolinia, Sielicki Adam, Stanclik Józef, Zamojski Wojciech: Materiały pomocnicze do laboratorium techniki impulsowej : [Skrypt].
 174. Daniłowicz Czesław, Komorowski Witold, Sielicki Adam, Zamojski Wojciech: Sprawozdanie z ankiety dotyczącej zakresu i metod prac badawczych na terenie uczelni ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej.
 175. Zamojski Wojciech: Probabilistyczne przekształcenie obszaru sprawności podstawowych układów logicznych.
 176. Komorowski Witold, Krukowski Z, Zamojski Wojciech: Zastosowanie empirycznych obszarów sprawności w projektowaniu tranzystorowych elementów logicznych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Automatyka. 1968 z. 8, s. 43-56.
 177. Zamojski Wojciech: Projektowanie układów logicznych metodą probalistyczno-pesymistycznego przekształcenia obszaru sprawności. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Automatyka. 1968 z. 8, s. 33-42.
 178. Zamojski Wojciech: Analiza procesów przejściowych w tranzystorowym układzie negującym. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Automatyka. 1968 z. 8, s. 3-20.
 179. Barański Włodzimierz, Bromirski Jerzy, Daniłowicz Czesław, Komorowski Witold, Kosmulska-Bochenek Elżbieta, Lipko W, Pawęska Ryszard, Koleśnik Krystyna, Zamojski Wojciech: Zbiór instrukcji laboratoryjnych do ćwiczeń z eksploatacji i konserwacji elektronicznrj maszyny cyfrowej "Odra 1013".
 180. Zamojski Wojciech: Badanie statystyczne diod DOG-58. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Automatyka. 1967 z. 4, s. 93-98.

 181. Dane pobrano z bazy DONA. Stan na 2012-09-28 13:48:25.