Prace badawcze

Pracownicy zespołu prowadzą badania naukowe z zakresu informatyki, należy tu wymienić:

 

  • niezawodność  i bezpieczeństwo systemów oraz sieci komputerowych – modele funkcjonalno-niezawodnościowe, miary, ewaluacja, narzędzia komputerowe – oryginalna szkoła naukowa Theory of System Dependability, metody modelowania wpływu napraw prewencyjnych na żywotność systemów technicznych (elektroenergetycznych), metody optymalizacji polityk remontowych systemów technicznych (elektroenergetycznych)
  • modelowanie i symulacja złożonych systemów technicznych, przede wszystkim systemów i sieci komputerowych (m.in. udział w projekcie 6. Programu Ramowego - Dependability and Security by Enhanced Reconfigurability) oraz systemów transportu dyskretnego (np. sieci komputerowych czy systemów transportowych),
  • rozpoznawania obrazów, w tym obrazów akustycznych, z wykorzystaniem aparatu sieci neuronowe oraz metod statystycznych (badania na rzecz obronności kraju),
  • eksploracja danych i bioinformatyka, w szczególności badania nad mikromacierzami dla potrzeb genetyki (metody selekcji cech z danych o dużej wymiarowości, metody budowy klasyfikatorów na podst. danych o bardzo dużej wymiarowości, metody analizy danych z mikromacierzy ekspresyjnych / RT-PCR / CGH, metody analizy szklaków sygnałowych),
  • grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów, w szczególności w zastosowania kryminalistycznych (metody rozpoznawanie pisma na podstawie cech geometrycznych, metody rozpoznawania atramentów na podstawie informacji widmowej),
  • programowalne układy cyfrowe,
  • e-learning i systemy nauczanie wspomaganego komputerowo,
  • automatyzacja procesów przemysłowych.

 

Zespół brał udział w szeregu projektach badawczych:

również organizował kilka serii konferencji międzynarodowych.

 

Pracownicy naszego zespołu są autorami, współautorami lub edytorami licznych publikacji zawartych.