..

System geolokalizacji pracowników przez sieć GPS

Usługa obejmie stworzenie webowego system  do lokalizowania on-line pracowników za pomocą systemu GPS.  

ZAKRES  USŁUGI:

− analiza i uzgodnienie zakresu prac

− zaprojektowanie systemu

− wdrożenie systemu geolokalizacji pracowników

− testowanie poprawności działania

 

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt e-mail: Tomasz.Walkowiak@pwr.wroc.pl