..

Inne projekty
  • "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw"
    Projekt nr SPORZL-2.3A-2-12-030/0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3, schemat A.:
  • Udział w opracowaniu oprogramowania do skanera kryminalistycznego - współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej