..

Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe iLabs (platformy iPhone OS oraz Mac OS X)

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe DaniE - dane i eksploracja

Miedzywydziałowe Koło Naukowe "DaniE" - Dane i Eksploracja ma na celu rozwijanie zainteresowań studentów związanych z różnymi aspektami analizy dużych ilości danych które można objąć jedną, wspólną nazwę "eksploracja danych" (ang. data mining - DM). Koło zrzesza w szczególności, ale oczywiście nie tylko, magistarntów i doktorantów, których praca magisterska lub doktorska jest w jakiś sposób powiązana z eksploracją danych.

Koło Naukowe "BARAK"