..

Granty w ramach POIG
  • Projekt z Funduszy Strukturalnych (2007-2013), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.
    Akronim: POIG.01.03.01-02-002/08:
    Tytuł projektu: "Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń
    "
    Czas realizacji: 2008-2013