..

Granty statutowe
 • Nr: 341244 (1993)
  Zastosowanie sieci neuronowych w algorytmach rozpoznawania i przetwarzania obrazów
 • Nr: 341664 (1995)
  Synteza stylu jako proces wspomagania rozpoznawania pisma ręcznego przy użyciu sztucznej sieci neuronowej
 • Nr: 331687 (1995)
  Wybrane zagadnienia wieloprocesorowych architektur komputerowych
 • Nr: 342032 (1997)
  Rozpoznawanie i klasyfikacja obiektów przy pomocy sieci neuronowych, technik DSP i fuzzy logic
 • Nr: 342216 (1998)
  Sieci neuronowe w predykcji funkcji wielu zmiennych
 • Nr: 342414 (1999)
  Metody implementacji algorytmów sieci neuronowych w postaci architektur równoległych
 • Nr: 342032 (2000)
  Algorytmy nauczania sieci neuronowych
 • Nr: 342032 (2001)
  Architektury równoległe w realizacji algorytmów uczenia i generowania odpowiedzi sieci neuronowych
 •  (2002)
  Zastosowanie sieci neuronowych w zagadnieniu identyfikacji i lokalizacji obiektów
 •  (2003)
  Analiza niezawodności elementów dla małych prób
 •  (2004)
  Systemy inteligentnego przetwarzania informacji w zadaniu identyfikacji oraz klasyfikacji obrazów i sygnałów cyfrowych
 • Nr: 343554 (2005)
  Analiza niezawodności systemów transportowych
 • Nr: 343783 (2006)
  Metody Data Mining w analizie danych
 • Nr: 343950 (2007, 2008)
  Techniki i technologie internetowe
 • Nr: 344397 (2009)
  Zastosowanie metod inteligentnego przetwarzania w monitorowaniu rozproszonych systemów informacyjnych
 • Nr: 344618 (2010)
  Techniki i technologie internetowe
 • Nr: 344618 (2011)
  Techniki i technologie internetowe
 • Nr: S10149 (2012)
  Modelowanie, projektowanie oraz analiza pracy rozproszonych systemów informacyjnych